Много сиво вещество в мозъка издава потенциални алкохолици

Когато сивото вещество е в повече в опашатото ядро – част от крайния мозък и в малкия мозък.

Повече сиво вещество, по-голяма вероятност от алкохолизъм  

Големият обем сиво вещество в опашатото ядро и в лявата част на малкия мозък в тийнейджърска възраст се свързва с повишен риск от развитие на алкохолна зависимост през следващите 5 години.

Това установява група европейски учени, която провежда дългосрочно изследване на връзката между анатомичните особености на главния мозък в процеса на неговото развитие и възникване на зависимост впоследствие.

Установените особености могат да бъдат важни за идентифициране на рисковата група при развитие на алкохолизъм още преди поставяне на диагноза.

При формиране на зависимости важна е ролята на функционални, биохимични и анатомични дисфункции на структурите, отнасящи се към системата на възнагражденията на главния мозък.

Свой принос има нарушението на синтеза на невромедиатора допамин и анормални особености на структурата на орбитофронталната кора.

Както и повечето други важни участъци, системата на възнаграждението активно се формира в тийнейджърска възраст. И в същия период се наблюдава повишен риск от начало на развитие на алкохолна, тютюнева, наркотична и други зависимости.

Затова се предполага, че по това как се развива мозъка в тази възраст може да се предскаже и следващата поява на зависимости. Учените от Института Макс Планк проучили данните от 1814 участници в проекта IMAGEN, проведен през миналата година от същата изследователска група.

Употреба на алкохол и връзката със сивото вещество

В рамките на това изследване, два пъти – на възраст от 14 до 19 години преминали през ЯМР на главния мозък. И 3 пъти за периода на изследването попълвали въпросник колко алкохол пият и дали имат някаква форма на зависимост.

Учените установяват значима корелация между развитието на алкохолна зависимост към 19 години и увеличаване на обема на сивото вещество в 2 области на главния мозък – опашатото ядро – билатерална структура, и лявата част на малкия мозък.

И опашатото ядро, и малкият мозък участват в синтеза на допамин. Опашотото ядро се отнася към структурите, в които допаминът синтезира, а също е и част от системата на възнаграждения.