Терминът „множествена миома на матката” се употребява в случай, ако в областта на матката се открият 2 и повече възлови новообразувания от съединителнотъканни и гладкомускулни компоненти. Тези възли често се различават по размери и разположение. Имат доброкачествена природа и в някои случаи в продължение на дълго време не се съпровождат с никакви клинични проявления. В случай че туморите са били навреме установени, в повечето случаи това се постига с правилно подбрано лечение за справяне с този проблем. Но при усложнено протичане на това заболяване съществува вероятност от развитие на безплодие и много други опасни усложнения.

Този патологичен процес е широко разпространен сред населението. И ако като цяло миомата на матката се открива при приблизително 20% от жените, обърнали се към гинеколог, на множествената форма се падат повече от 60% от тях. През последните години може да се проследи интересна тенденция. Ако в миналото с това заболяване са се сблъсквали предимно жени на възраст от 40 до 50 години, то днес се среща и сред доста по-млади. Освен това тази патология води до възникване на значителни трудности със зачеването и износването на дете, може да стане причина и за други не по-малко сериозни усложнения. Често тази болест се усложнява от нарушено кръвоснабдение на миомния възел. Също съществува висок риск от развитие на усложнения. Приблизително в 2% от случаите се наблюдава злокачествено израждане на този тумор.

При прегледите по повод множествената миома в матката се открива възли, които са с различни размери. В случай че новообразуванието не превишава 2 см в диаметър, то се определя като малко. Ако диаметърът е от 3 до 6 сантиметра, то това е среден тумор. Всичко, което е повече в диаметър, се отнася към големите новообразувания. Освен това, следва да се отбележи, че миомните възли могат да се разположат във всяка част на матката. Но на практика в 90% от случаите те се локализират в тялото.

Повечето от учените са на мнение, че множествената миома на матката – това е зависимо от хормоните заболяване. Водещ патогенетичен момент при този патологичен процес е наднормения синтез на естрогени. Противници на същата теория аргументират своята позиция, че не при всички жени се откриват зависими от хормоните изменения.

Сред възможните предразполагащи фактори за възникване на това заболяване са преди всичко различните травмиращи въздействия на маточната стена, например, при аборти или диагностични кюретажи. Особена роля в този случай играят нееднократните увреждания на миометриума.

Симптоми при множествена миома на матката

Това заболяване в продължение на дълго време може да не се съпровожда с никакви симптоми изобщо. Среща се, ако миомните възли са с малки размери. В тази ситуация са с малки размери. В тази ситуация от решаващо значение е ултразвуковото изследване.

В преобладаващия брой случаи при жените с тази диагноза присъстват симптоми, сигнализиращи за нарушения на менструалната функция. На първо място това са прекомерно обилни менструации. Освен това, характерни кървави течения от влагалището, несвързани с менструалния цикъл. Поради хронична кръвозагуба често се развива анемия. Доста често се наблюдава развитие на болков синдром.

Диагностика и лечение

Поставянето на диагнозата започва с пълен гинекологичен преглед, който често позволява само да се предположи диагнозата, без да дава никакви точни сведения. Водеща роля от инструменталните методи се пада на ултразвуковото изследване.

При малки размери на образуванията е показно консервативно лечение.