Тези, които смятат гледането на порнография за отклонение и причисляват любителите на еротиката към групата на не съвсем вменяемите, официално са признати за неправи.

Учените не са открили никакви доказателства за наличието на заболяване, наречено "зависимост от порното" и дори посочват някои положителни аспекти на гледането на "горещи" филми.

Въпреки всичко, журналистите и психолозите лесно поставят етикет "зависими" на хора, които обичат да гледат порнография, въпреки че в момента все още няма научни доказателства, че такъв вид зависимост съществува.

"Такъв подход не взема предвид потенциалната положителна страна на нещата," казва Дейвид Лий, клиничен психолог от Албукерк и главен изпълнителен директор на New Mexico Solutions - голяма програма за здравеопазване, която изучава различни поведенчески модели.

Д-р Лий е автор на обзорна статия върху така наречения "модел на зависимост от порнография", който е публикуван в списание Current Sexual Health Reports.

Така нареченото пристрастяване към порнография в крайна сметка не е било включено в последното издание на Диагностичния и статистически наръчник на психичните разстройства, поради липса на научни данни и доказателства в тази посока.

В по-малко от две от всеки пет проучвания (37%), посветени на изучаването на сексуалното поведение, това явление е описано като проява на зависимост.

Само 27% (13 от 49) от статиите по темата съдържат актуални данни по проблема. В близкото минало - през 2013 г., е било проведено само едно психофизиологично изследване в тази област.

Статията на д-р Лий подчертава наличието на лошо разработени типове на изследванията, недостатъчна методологическа точност и отсъствие на спецификация в моделите на повечето проучвания по темата.

В действителност, по време на изследването са получени много малко данни (или такива данни не са получени изобщо) в подкрепа на тезата за пристрастяването към порнографията.

Не са били открити признаци, че гледането на порнография е свързано с еректилна дисфункция, или, че това занимание предизвиква някакви промени в мозъка на потребителите.

Също така, въпреки големия шум около влиянието от гледане на порно върху децата, с използването на материали от сексуално естество може да се обясни само една много малка част от промяната в поведението на подрастващите.

Тези отклонения и предразположението към тях могат да бъдат много по-добре обяснени с някои индивидуални и семейни характеристики, смятат изследователите.

Въпреки това, д-р Лий и екипът му вярват, че положителните аспекти, свързани с този вид фото изображения, де факто правят гледането им абсолютно безвредно. Те помагат да се подобри разбирането на сексуалността, качеството на живот и разнообразието от възможности за разширяване на сексуалното поведение, а също така помагат да се увеличи удоволствието от дългите връзки.

Клиницистите трябва да са наясно, че хората, проявяващи "зависимост" към порнография са обикновено хора с високо либидо, които са склонни да търсят тръпката.

Друга причина за страстта към гледане на подобни филми и изображения е търсенето на визуална стимулация с цел справяне с негативните емоции или ниска удовлетвореност от живота.

"Имаме нужда от по-добри методи за подпомагане на хора, които твърде често гледат порнографско съдържание, без да вменяваме такова поведение сред патологиите", пише д-р Лий.

Концепцията за "порно зависимостта" не помага на хората, които понякога наистина прекарват твърде много време в гледане на такива видеа, смятат учените.

По-нататъшните изследвания може да развенчаят окончателно много псевдомедицински теории и ще помогнат на хората да разберат по-добре действията на другите и собственото си сексуално поведение.