Какви са рисковете от високите нива на холестерола в кръвта /хиперхолестеролемия, хиперлипидемия/ - това е един от основните фактори, обуславящи развитието на атеросклероза и съответно и многократно се увеличава риска от възникване на исхемична болест на сърцето, инфаркт на миокарда, инсулт.

Към настоящия момент е прието холестеролът да се разделя на добър – липопротеин с висока плътност, HDL /ЛПВП/, и лош – липопротеин с ниска плътност, LDL /ЛПНС/. Рисков фактор за развитие на атеросклероза се явява ниската степен добрия и увеличената степен на лошия холестерол.

Следва да се отбележи, че високият холестерол не е единственият рисков фактор, обуславящ развитието на исхемична болест на сърцето. Тютюнопушенето, ниската физическа активност, повишеното артериално налягане, диабетът също така способстват за развитието на атеросклероза и за коронарна болест на сърцето.

Холестерол – норма

За оценка на риска за развитие на атеросклероза не е достатъчно да се установи общата норма на холестерола /ОХ/. Основният показател се явява ЛПНС. Но това не означава, че нивата на ОХ и на ЛПВП нямат значение.

Тези показатели сочат допълнителна опасност.

Нормалните стойности за съдържание на холестерол, тоест горните граници на нормалното, в кръвта за различните целеви групи са:

• за здравите хора без рискови фактори – ОХ – 5 милимола на литър /ммол/л/, ЛПНП - 3 ммол/л;
• при потвърдена диагноза ИБС – ОХ – 4.5 ммол/л, ЛПНП 2.5 ммол/л;
• захарен диабет – ОХ – 4.0 ммол/л, ЛПНП 2,0 ммол/л;

Някои факти за холестерола

• 80% от холестерола се синтезира в организма и само 20% постъпва чрез храната;
• Тютюнопушенето, повишеното артериално налягане /над 140/90 мм живачен стълб/, захарният диабет, затлъстяването, ниската физическа активност провокират развитието на атеросклероза дори при нормални или ниски нива на холестерола.
• ЛПВП е т.нар. отрицателен рисков фактор, тоест високите нива на добър холестерол намаляват вероятността от развитие на исхемична болест на сърцето.
• Нормалните нива на холестерола нямат долна граница.
• Растителни масла не съдържат холестерол. Поради това отделното указание за липса на холестерол в хранителните продукти, произведени на основата на растителни масла, не е нищо повече от маркетингов трик.
• Ефективността на рибеното масло и чесъна за понижаване на холестерола не е доказана;
• Също така няма солидни научни доказателства, че каквито и да е хранителни добавки биха могли да понижат нивата на холестерола.
• Изключително важно е да се отбележи, че в последните предложения за актуализиране на настоящите препоръки за хранене на населението на САЩ, изготвени от експерти към Аграрното министерство на САЩ, не се съдържат препоръки за ограничаване на употребата на храни, съдържащи холестерол.

Холестерол нормални стойности – кога е нужно да се започне неговото проследяване?

Препоръчва се проследяването на нивата на холестерола да започне от 20-тата година на човека.

Какво да направите, ако ви бъдат установени повишени стойности на холестерола?

Потърсете на първо място личния си лекар, който би следвало да ви даде направление за изпращане при специалист кардиолог.

Ако нивата на ЛПНП са до 5 ммол/л и няма никакви други рискови фактори, най-вероятно лекарят ще ви изготви програма за изменение на начина на живот, която обикновено включва - отказ от тютюнопушене, изменение на начина на хранене, нормализиране на кръвното налягане, ако е налице артериална хипертония, нормализиране на телесната маса, повишаване на физическата активност.