Всяка майка притежава уникален набор от знания, които може да предаде на своята дъщеря. Женската мъдрост, от която до голяма степен зависи щастливата съдба, не е всеобщо достъпна.

Разкриването ѝ и придобиване на умения за нейното управление, означава да вземеш живота и съдбата в ръцете си.

Всяка майка някога е била малко момиче. Ако погледне от висините на своя опит, то може да изброи нещата и качествата, за които не е знаела и не са ѝ стигали и които нейната нейната майка не е могла да ѝ предаде.

Обръщайки се назад към своите грешки, заблуди, убеждения, майката да направи преценка какво да предаде като знания на своята дъщеря в чист вид.

Например, как следва да се отнася към себе си и към мъжете, по какви признаци може да се разпознае опасността, какви биват предателството и лъжата? Защо е важно да прощаваме на себе си и на другите, защо е важно да прощаваме на себе си и другите?

Защо е по-важно да намери себе си и своя път в живота, отколкото да се стреми към съвършенство? На какво всяка майка е длъжна да научи дъщеря си?

1. Майката източник на знания

При възпитание на дете в семейството, то се поддава на влиянието на всички негови членове. Често децата се учат от татко да бъдат активни, от баба да бъдат добри, да общуват с братя и сестри и да разберат какво е това конкуренция, ревност, манипулации.

Отношенията между майка и дъщеря се отличават с особен характер – те носят в себе си всички тайнства и тайни на женската психология, навици, особености.

Женската сила може да бъде стихийна, управляваща и дори разрушителна. Всичко зависи от това как самата стопанска се разпорежда с нея.

Майката, която от раждането отговаря за характера и поведението на малкото момиченце, трябва да е наясно, че докато то не порасне, тя разполага с всички лостове за контрол над нейното поведение.

Повечето майки не осъзнават с каква сила разполагат. Всяко момиченце расте различно  - тревожно, боязливо или обратно, агресивно, твърде смело. Ако майката не влага в дъщеря си всичко, което знае, не я подкрепя, дъщерята е принудена да придобива опит сама.

2. Отношение към трудностите

Жените могат да бъдат много силни, да носят на плещите си, работа, мъж, кредити, планове и мечтите на цялото семейство.

Ако жената прави това, означава, че е уверена в себе си и че има сили за това. Възможно е някога да е получила съответната подкрепа от своята майка.

Майката трябва да покаже златната среда на своята дъщеря между цел, труд и собствени желания. Да научим едно момиче да моли за помощ, това означава да ѝ обясним какво е нормално и да съхраним в бъдеще нейното здраве и сили.

3. Отношения с момчетата

Понякога общуването с противоположния пол върви по не най-добрия начин, момиченцата може да се карат с момчетата, да ги обиждат или да бъдат обиждани. На какво, което касае противоположния пол, трябва да научи майката момиченцето:

  • Към момчетата, както и към другите момичета, е необходимо уважение;
  • Не трябва да започват да спорят първи и така да провокират агресия у момчетата;
  • Не трябва да поддържат отношения с момчета от съжаление, а директно да говорят за чувствата си;

Когато момичето порасне и общуването с момчетата прерасне в нещо повече, майката е длъжна да предупреждава за възможните опасности.