Красиви? Не, външността няма голямо значение – по-важни са психологическите особености на личността и емоционалната зрялост. Кои са качествата, които осигуряват на една жена трайни любовни взаимоотношения.

Ще ѝ провърви в любовта, ако:

• Приема се в своята цялост, дори и да желае да промени нещо в себе си. В основата на нейните отношения стои любовта и уважението, постоянно се грижи за тях и по този начин ги поддържа живи. Просто цени себе си, а не търси отношения за поддържане на самоуважението си.

• Възприема другите такива каквито са, не се опитва да ги променя и да ги приспособи към собствените си потребности.
• Не се отрича от собственото си отношение към всички аспекти на живота, включително и сексуалният, не потиска нито отрицателните, нито положителните емоции.
• Развива се и преодолява границите, които сама си е поставяла в миналото – своята личност, външността си, своите вярвания и ценности, своите интереси и постижения.
• Самооценката ѝ е достатъчно висока, така че да получава удоволствие от това, че е сред мъже, които са добри такива, каквито са всъщност. Не ѝ се налага да бъде нужна на някого, за да се чувства достоен човек.
• Позволява си да е открита и доверчива с някои хора. Не се бои, че хората я познават достатъчно добре, но не позволява да бъде експлоатирана от хора, които не са заинтересовани от нейното благосъстояние.
• Формулира въпросите за себе си по следния начин – „Колко са добри за мен тези отношения? Способстват ли те за моето личностно израстване? Позволяват ли ми да бъда с този, с който мога да бъда?“

• Ако пък една връзка я кара да се чувства неприятно и още повече – разрушава нейната личност, то може да каже, че просто ще си тръгне и няма да изпадне в отчаяние от това, тъй като има кръг от приятели, които винаги са готови да я подкрепят, има здрави, задълбочени житейски интереси, които като съвкупност ѝ позволяват да преживее кризата.

• Умее да защитава себе си, здравето и благополучието си. Не я влече напрегнатата борба в отношенията, драмата, хаосът;
• Знае, че устойчивите, развиващите и пълноценни отношения има между партньорите, които имат сходни ценности, интереси и цели. Всеки от партньорите притежава способност за постигане на интимност. Тя е наясно, че е достойна за всичко хубаво, което може да ѝ предложи животът.

На нея не и върви в любовта. Защо?

Защо така хронично не им върви с партньорите на добрите, внимателни и предани жени? Самите те не са виновни. И дори обстоятелствата около срещата им с партньора. По-важно е какво детство са имали, какви са били взаимоотношенията с родителите им.

Ето какво обикновено отличава тези жени, които не им върви в любовта:

• Най-често произхождат от дисфункционални /нездрави семейства/. Например майката или бащата може да са били пияници.
• На тях изобщо не им е обръщано внимание и те започват да запълват неудовлетворения си живот със засилена грижа за някого, особено за мъж с трудна съдба, за такъв, който силно се нуждае от помощ, от опека. Обвързвайки се с такъв мъж, вместо в негов достоен партньор те се превръщат в негова детегледачка или майка. Тяхното призвание е да спасяват.