Степента на физическа активност, тютюнопушене, високо кръвно, диабет и високо ниво на холестерол играят по-значима роля от генетиката, при много от по-младите сърдечно болни, установиха наскоро португалски учени.

Резултатите от тяхното изследване, представени на конгрес на Европейската асоциация на кардиолозите, показват, че полезните навици трябва да станат приоритет за намаляване на риска от сърдечно-съдови заболявания, дори при неблагоприятна наследственост.

Генетиката се оказва по-слаба от вредните навици

Генетиката е с важен принос за ранния старт на сърдечно-съдовите заболявания, но не следва да се използва като оправдание и да се говори за неизбежност на болестта.

В клиничната практика често се чува как младите болни от сърце намират корените на заболяването в своята генетика, семейна история.

Данните от новото изследване обаче показват, че тези млади болни пушат повече, не са физически активни, с високи нива на холестерол са, също така поддържали и високо кръвно. Всичко това може да се промени.

В изследването взели участие 1075 души на възраст до 50 години. При 555 от тях, това са хора на средна възраст 45 години , 87% от които са мъже, били с диагноза преждевременна исхемична болест на сърцето.

Останалите 520 души са здрави доброволци на средна възраст 44 години, от тях 86% са мъже, съставили контролната група. Изследователите направили оценка на 5 променливи рискови фактори:

  • Липса на физическа активност;
  • Тютюнопушене;
  • Високо кръвно;
  • Диабет;
  • Високи нива на холестерол;

При 73% от участниците с исхемична болест на сърцето се установяват най-малко 3 от 5 рискови фактора, докато в контролната група е 31%.

Вероятността от развитие на исхемична болест на сърцето експоненциално нараствала с всеки допълнителен рисков фактор – с 3 пъти при наличие на един, 7 пъти при два – при 3 или повече с 24 пъти.

Приносът на наследствената предразположеност намалява при вредни навици

Всички участници освен това преминават през геномно секвениране – установяване на последователността на нуклеотидите в молекулите на ДНК, въз основа на което е разработена генетична оценка на риска, която в контролната група се оказва по-ниска.

Но приносът на наследствената предразположеност за риска от наследствената предразположеност се увеличавал с количеството вредни навици.