Все повече факти показват, че традиционните методи на лечение на рак понякога по парадоксален начин предизвикат растежа на нови тумори.

Лечението на рак предизвиква нови тумори

Група учени от Медицински център в Израел установява, че използването на методи, които предотвратяват възпаление, може да противостои на това.

Лечението на рака е нож с 2 остриета, тъй като загиването на ракови клетки само по себе си предизвиква възпаление и растеж на нови ракови клетки.

Хирургия, химиотерапия, лъчева терапия – всички те така или иначе предизвикват възпалителни/имуносупресивни реакции на организма.

Обезболяващите е възможно да изиграят негативна роля.

Изследователите излагат хипотеза, че ранната блокада на възпалителната каскада и/или бързото справяне с възпалението може да преодолее тези неволни последствия на хирургичното лечение на рак.

Този подход би могъл да е от полза за повече от 30% от хората, които нямат ракови тумори, но имат микроскопични огнища на рак – малки струпвания на ракови клетки, които засега не се развиват.

Физиологичният стрес, дори и от медицински процедури, сред които хирургична интервенция и анестезия, може да инициира превръщането на тези микроскопични ракови образувания в явни тумори.

Противовъзпалителни препарати предотвратяват рецидив на рак

При използване на животински модел, учените установяват, че предоперативното. Но не постоперативното прилагане на противовъзпалителния препарат кетопролак в моделите от различни типове резекции, което води до значително повишаване на преживяемостта.

Екипът учени също установява, че постоперативното приложение на резолвини – естествени противовъзпалителни фактори, образувани от човешкото тяло дава същия резултат.

Установява се, че кеторолак и резолвина проявяват синергична противотуморна активност.

Още по-ефективно се предотвратява превръщането на дремещи туморни клетки в растящ тумор, заради хирургична интервенция или химиотерапия.

Според изследователите тези резултати могат да доведат до промяна на парадигмата в клиничните методи, прилагани при ракови заболявания и протоколите при неонкологична хирургия.

Лечението на онкологично заболяване много изтощава организма, а това може да доведе и до активиране на спящи инфекции, което да стане причина за допълнителни усложнения. Допълнителен утежняващ фактор се оказва и влошаването на състоянието.