Затлъстелите се увеличават с всяка изминала година. Днес затлъстяването си съперничи с тютюнопушенето като основна причина за рак и е със значим принос при възникването на 13 различни типа рак, на дебелото черво, бъбреците и черния дроб.

Затлъстяването са новите цигари

Това предупреждава британската благотворителна организация по борбата с раковите заболявания.

Броят на пушачите намалява, а на пълните се увеличава. Бъдещите поколения е възможно да са първото поколение без цигарен дим, но затлъстелите сред децата се увеличават през последните години.

Затова са необходими мерки от страна на Министерството на здравеопазването и такива вече бяха предложени с увеличаване на часовете по физкултура и промяна на начина на провеждане на изпитните занятия.

По данни на благотворителната организация във Великобритания се развиват 1900 повече случаи рак на дебелото черво, с 1400 – на рак на бъбреците, 460 – на рак на яйчниците и 180 – на рак на черния дроб.

Организацията пусна предупреждение, след като Министерството на здравеопазването и Статистическата служба на Великобритания публикуваха данни, които показват намаляване на пушенето във Великобритания.

През 2018 г. общият брой на пушачите значително се понижи – до 14,7% - с 5% по-малко, отколкото през 2011 г.

По данни от 2016 г., 26% от възрастните британци са били определени като пълни, като 40% от мъжете и 30% от жените били с наднормено тегло.

Това изследване е още едно доказателство, че затлъстяването е новото пушене. Причините за затлъстяването са сложни, но знаем, че обкръжението, в което живеем, играе огромна роля. И днес това време е силно изкривено в полза на нездравите варианти.

Ето защо ни е необходимо британското правителство да продължи да реализира плановете по внедряване на забрани за реклама на нездравословна храна след 21 часа вечерта по телевизията и в Интернет.

У нас проблемът със затлъстяването е доста по-слабо изразен

У нас наистина през последните години пълните хора се увеличават и сред децата се наблюдава тази тенденция. Но не трябва да се забравя, че все повече хора започнаха да се придържат към принципите на здравословния начин на живот и на тях учат и децата.

Очаква се през следващите години да се постигне баланс между затлъстяващи и отслабващи и да няма увеличаване на първите.