Авторите на ново проучване демонстрират възможностите, които съществуват да пренесат в космоса програмите в областта на диагностиката и терапията на меланоми с помощта на наночастици.

Астрофизични методи за откриване и лечение на тумори

Учени от различни сфери се обединиха за адаптация на астрофизични методи на моделиране на взаимодействието на светлина с вещество за откриване и лечение на тумори.

Докладът с резултатите от новото проучване бе обявен на конгрес на Кралската астрономическа асоциация на Великобритания.

Стандартна предизвикателство пред астрофизиците е проблемът с пренасянето на излъчването, тоест превръщането на енергията във вид на електромагнитни вълни и нейното взаимодействие с материята.

Подобни въпроси се повдигат в най-различни ситуации, сред които звездни атмосфери или междузвездна мъглявина.

В тези случаи е необходимо да се отчитат процеси като излъчване, поглъщане и отразяване на светлина с различни честоти с разнообразни компоненти на средата. Това позволява да се установи състава на веществата вътре в тялото.

Неотдавна авторите на това програмно осигуряване добавиха нова функция – да улавя преминаването на светлина през жива плът.

Програма улавя туморите и помага за преборването им

За тази цел не е било необходимо да се пренаписва програмата, тъй като въпреки огромната разлика в мащабите, физическите закони на взаимодействие си остават същите.

Благодарение на това е възможно получаване на аналогични резултати, например, за оптичните свойства на тъканите, които трябва да се променят в случай на поява на новообразувание.

От тази възможност от сътрудничеството на авторите на програмата решава да се възползва Чарли Джейнс. Неговата идея се състои в използване на астрофизични методи на моделиране за оптимизация на диагностиката и лечението на рак на кожата със златни наночастици и с други методи на персонализираната медицина.

Терапията на тумори с наночастици се развива в рамките на концепцията за тераностика е медицински подход, обединяващ персонализирана диагностика и терапия.

При следване на тази идея, един препарат е необходимо едновременно да помага за откриването на болестта и за справяне с него и да бъде адаптиран за конкретен пациент.

Надеждите са, че наночастиците ще помогнат в диагностиката и лечението на онкологични заболявания.