Описание

Нарцистично личностно разстройство представлява психично нарушение, при което човек има нереалистично усещане за собствената си значимост и силна нужда от възхищение.

Нарцисистите вярват, че са по-добри от другите и се отнасят с пренебрежение към чувствата на другите хора. Но зад тази маска на свръх самоувереност се крие крехко самочувствие, което може да бъде уязвено и от най-незначителната критика.

Нарцистичното разстройство на личността се причислява към групата от няколко вида драматични личностни разстройства, представляващи състояния, при хората притежават черти от характера, които ги провокират да се държат по социално смущаващи начини.

Така постигат единствено ограничаване на възможностите си за взаимодействие, както в личния си живот с партньора, така и в работата или в училище.

Лечението на това състояние се съсредоточава около психотерапията.

Какви са симптомите на нарцистично личностно разстройство?

Личностното разстройство се характеризира с драматично и емоционално поведение, което е и основната причина то да бъде причислено към категорията на антисоциалните и граничните личностни разстройства.

Най-характерните симптоми са:

Вярвате, че сте по-добри от останалите хора;
• Фантазирате си власт, успехи и привлекателност;
Преувеличавате постиженията и талантите си;
• Очаквате постоянна похвала и възхищение;
• Въобразявате си, че сте специален и действате съгласно това си убеждение;
• Въздържате се да споделяте емоциите и чувствата си с останалите хора;
Възползвате се от другите;
• Изразявате пренебрежение към тези, които се чувстват по-слаби;
• Очаквате другите да ви последват при реализирането на вашите идеи и планове;
Завиждате на другите;
• Вярвате, че другите също ви завиждат;
• Създавате си нереалистични цели;
• Лесно можете да се почувствате наранени и отхвърлени;
• Самочувствие ви е крехко;
• Показвате се пред останалите като несантиментални или неемоционални.
• Трудно създавате и поддържате силни и стабилни връзки в личния си живот.

Въпреки че някои признаци на личностното разстройство могат да изглеждат сякаш човек има достатъчно доверие в собствените си възможности или по-високо самочувствие, но това не е същото.

При нарцисистите се преминава границата на здравословната увереност и самочувствие и се достига до положение, при което те имат толкова високо мнение за себе си, че могат дори да се поставят на пиедестал. За разлика от тях хората, които притежават здравословна увереност и самочувствие, не се оценяват по-високо от останалите.

Нарцисистът обикновено изглежда отстрани като надут и претенциозен, а също и като голям самохвалко. Той често монополизира разговорите. Нарцисистът може да омаловажава или да гледа на хората от високо и ги възприема като по-нисши.

Той винаги има чувството, че е в правото си. И когато получи специално внимание, от което да се почувства като най-добрия, той променя поведението си и може да стане много нетърпелив и ядосан. Възможно е да настоява, че във всяко едно нещо е най-добрият или има най-хубавата или скъпа вещ или платил най-високата цена за дадена услуга.

Например има най-бързата и скъпа кола, посещава най-добрия клуб по атлетика, ползва най-добрите здравни услуги или се движи сред най-богатите социални кръгове.

Но зад всички тези поведенчески прояви, често се прикрива крехко самочувствие. Нарцисистът изпитва страх или неудобство да прави всичко, което би могло да даде повод за критика срещу него.

При такава най-често той изпитва чувства на срам и унижение. И за да се почувства по-добре нарцисистът може да реагира с гняв или презрение и полага усилия да унижи друг човек, за да може да изглежда по-добре сред хората.

Кога да потърсим лекарска помощ?

Когато човек бъде засегнат от този вид личностно разстройство, може и да не иска да мисли, че нещо не е наред с него – това не би се вписало в неговия образ на власт и съвършенство.

Но дефиниция личностното нарушение може да предизвика проблеми в много области на живота като личните взаимоотношения, работата, училището или финансовите дела. В такива случаи засегнатите хора се чувстват нещастни и объркани от смесицата от противоречиви емоции.