Фекален имунохимичен тест, който може да се прави всяка година, е ефективен за скрининг на рак на дебелото черво при възрастни със среден риск от развитие на болестта.

Това показват резултатите от нов мета-анализ. Всъщност те представляват доказателство, че при среден риск от рак на дебелото черво не е необходимо да се назначава колоноскопия. Достатъчен е и фекалният тест, който е за домашна употреба.

Фекални тестове или колоноскопия

Защо е необходим мета-анализ

Мета-анализът бе публикуван вчера, на 25 февруари, онлайн в “Annals of Internal Medicine”. Това е едно от най-старите медицински издания на Американската лекарска колегия, което започва да излиза през 20-те години на миналия век.

Мета-анализът е статистически синтез на данни от различни, но подобни, тоест съпоставими изследвания, резултатът от който е количествена оценка на обобщените резултати.

Понастоящем в САЩ, като част от мерките за профилактика на онкологични заболявания на дебелото черво за хора от 50 до 75 години, се назначават някои от следните изследвания:

  • Тестове за фекална окултна кръв
  • Сигмоидоскопия, колоноскопия и други тестове

Колоноскопия – заплаща ли се от здравната каса

Тази процедура се смята за златен стандарт за ранно откриване на рак на дебелото черво в САЩ, но при някои заболявания инвазивното изследване може да е противопоказно.

У нас колоноскопията се покрива от НЗОК, но трябва да бъде назначена от специалист. Най-често направление за такова изследване дава гастроентеролог.

Възможни са 2 варианта, при които здравноосигурен пациент да заплати само потребителска такса.

Инвазивното изследване за скрининг на рак на дебелото черво попада в обхвата на амбулаторна процедура №34, а при хоспитализация по клинична пътека №69.

Ефективност на фекалните тестове

Новите фекални тестове, чиято ефективност се потвърждава от мета-анализ, обхващащ 31 проучвания, може да спести в бъдеще тази доста неприятна процедура.

В тези изследвания са включени над 120 000 участници без симптоми на стомашно-чревно неразположение и се тестват за ефективност 18 различни видове фекални имунохимични тестове.

В случая мета-анализът е необходим, за да се потвърди надеждността на повечето разновидности фекални имунохимични тестове за скрининг на рак на дебелото черво.