Среща се рядко, но може съществено да влоши качеството на живот.

Какво е синдром на чуждата ръка

Синдром на чуждата ръка – това е ситуация, при която човек губи контрол над своята ръка, много по-рядко над крака. Нарушението не се среща често, но стигна до масовата култура, благодарение на филмите.

Как се проявява синдромът на чуждата ръка

При този синдром ръката изглежда чужда и се държи сякаш има собствен разум. Не се подчинява на волята на човек и извършва необясними за човек действия. Например, докосва лицето и тялото, разкопчава копчета, взима предмети, отваря шкафове и кутии.

Доколкото действията ѝ не могат да се контролират, тя често изглежда лоша или непослушна. Ръката се възприема до такава степен като отделна от тялото, че често хората ѝ дават собствено име.

Това чувство за отчуждение на ръката е важна разлика на синдрома от състояния, свързани с тикове или рефлекторни потръпвания, например, със синдром на Турет.

Освен възникването на чувството на чужд крайник, синдромът може да се прояви и по друг начин:

  • Конфликт между действията на ръцете;
  • Усещания за наличие на излишен крайник;
  • Левитираща ръка.

Защо възниква синдромът на чуждата ръка

Синдромът на чуждата ръка се развива тогава, когато се засегнат връзките между двете мозъчни полукълба.

Или когато се загуби координацията на два участъка от кората на главния мозък – премоторен, отговарящ за контрола на действията и планирането на движенията, и първичен моторен, който регулира движенията. Това може да се случи по различни причини:

  • Инсулт или транзиторна исхемична атака;
  • Тумор на мозъка;
  • Травма на главата;
  • Деменция;
  • Демиелинизиращи заболявания на мозъка, например, множествена склероза;
  • Операции на мозъка;
  • Невроинфекции, сред които и бяс.

Защо е опасен синдромът на чуждата ръка

В научната литература не са описани конкретни случаи, когато ръката действително е причинявала физическа вреда. Понякога се споменава, че е правела опит да задуши собственика си, но тази информация изисква потвърждение.

Също се споменава, че веднъж ръка на мъж мастурбирала пред очите на медицинска сестра и той не можел да прекрати това. Така този синдром може сериозно да усложни живота на човек.

Как се лекува синдром на чуждата ръка

Ефективно лечение на синдром на чуждата ръка не е разработено. Възможно е да продължи от няколко дни до няколко години, а след това да отшуми.

Това се случва, заради прекомерната невропластичност на мозъка и неговата способност да се възстановява – някои участъци могат да поемат функциите на повредените. Най-краткият документиран случай на нарушението е бил с продължителност само 30 минути.

Симптомите могат да се контролират, ако ангажираме ръката с нещо, да я придържаме или да я успокоим, погалвайки я или като я заврем в ръкавица.

Одобрени лекарства против този синдром няма на разположение, но търсенето на такива продължава.

Описан е случай, когато тринадесетгодишно момиче с левитираща ръка се повлиява добре от ботулотоксин и антиконвулсивно средство.

Ефективно в определени случаи може да е и заливането на чуждата ръка с топла вода.

Още една жена с такъв синдром придобива отново контрол върху ръката си след проведена когнитивно-поведенческа терапия. Така се научава да контролира гневът и разочарованието си заради диагнозата.

Изводът е, че всеки случай е по-скоро индивидуален и специалист трябва да направи преценка кой метод на лечение ще се окаже най-ефективен. Възможно е и по метода на пробата и грешката да се стигне до правилното решение.

Не е известно у нас колко са случаите на синдром на чуждата ръка, няма данни и български учени да се провеждали изследвания на това заболяване.

Цитираните по-горе случаи са от чуждестранната медицинска литература. В някои източници дори не се споменава за синдром, а за клиничен феномен, тъй като е много рядко срещано малко под 1 случай на 100 000.

Проведеното през 2014 г. изследване на Университета Байлор в щата Тексас се смята за едно от значимите, което описва в детайли синдрома и предлага различни методи на клинично въздействие.