Много майки си задават въпроса – добре ли е моят син да си играе на войник, няма ли това да навреди на неговата психика и въобще нужни ли са момченцата военни играчки.

Повечето психотерапевти са на мнение, че няма смисъл специално да ограничаваме децата във военните игри. И това се отнася особено за момчетата.

Следва да се има предвид, че възпитавайки дете ние използваме специфични методи, които формират у него разбиране за собствения му пол и за съответстващо поведение.

С други думи – разбиране за това какво трябва да бъде това дете – момче или момиче. При момиченцата ние поощряваме игрите на кукли, а при момченцата – игрите, свързани с усещане за лидерство, победа, сили.

И игрите на война са един от вариантите за подобни момчешки игри. Те са важни за усвояване и формиране на мъжки черти в характера.

Важно е само играта с военните играчки да бъде правилна. И ето на какво следва да обърнат внимание родителите:

• Военните играчки не трябва да бъдат твърде реалистични – тоест не е необходимо те твърде точно да копират пистолети, саби, гранати и т.н. Детето трябва да има усещането, че в своите ръце има само играчка, която с фантазията си ще превърне в оръжие в играта.

• Военните играчки трябва да бъдат безопасни.

Това означава, че патроните в пистолетите е необходимо да бъдат или меки, или изобщо да няма такива, сабите не е препоръчително да бъдат тежки и и заострени и т.н. Също така не е препоръчително да купувате играчки, които издават прекалено силни звуци или шумят много – те възбуждат прекалено много психиката.

• Винаги се интересувайте на какви игри играе детето ви – кой против кого се сражава, кой е добър, кой е лош и защо. Ако сметнете за необходимо можете да внасяте корекции, измисляйте с детето с кого то може да играе.

• Военните игри е препоръчително да имат своя положителна цел. Например, детето да си играе на полицаи, които преследват престъпници или супергерой, който спасява света.

Тоест играта не следва да бъде проявление на желанието всички да бъдат победени. Важно е малкият играч да разбира, че трябва да бъде силен, да побеждава, да бъде лидер – това са качествата на положителния герой, на добрия и справедливия. Да различава защитника от агресора.

• Играта – това е начин да се изпуснат навън натрупаните емоции, включително и агресията. А при децата тя е в излишък. Затова игрите, в които трябва да се бяга, догонва нещо и прочие са изключително важни.

• Детето трябва да различава реалността и играта – на момченцата е важно да се пояснява, че стрелянето с въображаеми патрони срещу измислен злодей не е лошо, но удрянето на връсниците по главата с пластмасов пистолет е лошо.

Обръщайте внимание, ако детето е твърде агресивно в игрите, не различава границата между реалността и играта – това е показател, че у него има прекалено много злоба,че то не вярва в себе си, няма доверие в света и се чувства по някакъв начин обидено.

И причината за това най-често се крие в отношенията между него и неговото семейство. А ако то ходи на детска градина или на училище то е възможно причината за това поведение да е някакъв проблем с връстниците или лошото отношение от страна на учителите.