Нерешителността е качество, което единствено пречи на човек и той се отказва от замисленото, от плановете си, а неговият живот вместо активен и пълен със събития се превръща в една поредица от напразни мечти.

На нерешителния човек всичко му изглежда прекалено трудно – общуването, познанствата, формиране на желания, а що се отнася за отстояването на собствените му интереси, дори и самата мисъл му се струва страшна.

Каква е тази неприятност – нерешителността и какво да правим с нея?

Осъзнайте, че именно вашата нерешителност ви спира, а не този неуспешен, обречен на забвение живот – това е първата стъпка да промените много неща.
Умът ни е даден до известна степен от природата и ако имате добро образование и външният ви вид не е до там отблъскващ, но все пак не намирате подходяща реализация.

Защо се получава така? Анализирайте ситуацията по-внимателно – може би, виновна за това е вашата нерешителност?

Нерешителност и неувереност – сестри – близначки

Защо едни хора не могат да се решат да направят онова, което за други са елементарни постъпки?

Да се запознаете с човек, който ви харесва, да изнесете реч пред публика, да попеете на караоке най-накрая?

Според психолози причина за нерешителността могат да бъдат следните:

• Постоянен страх от неуспех;
• Липса на увереност в собствените сили и възможности;
• Повишена тревожност;
• Навикът да се възприема всичко твърде сериозно, да се усложнява и дори драматизира;
• Неудовлетворение от самия себе си като цяло, понижена самооценка;
• Стеснителност, страх от общуване;
• Страх, че изглеждате нелепо, глупаво или смешно в очите на околните;
• Страх да не получите в отговор най-нежеланата реакция – грубост, насмешка, осъждане, равнодушие;

Причина за нерешителността се крие в особеностите на характера и на темперамента на личността, част от които се оформят от родителското въздействие, друга част се явява следствие от нашия житейски опит, започвайки ранното детство, когато се възпитава волята, когато осъзнаваме своята значимост и привлекателност, своята „равнопоставеност“ на другите по положителни качества и характеристики, своето превъзходство в нещо или обратно непълноценност – явна или мнима.

Всичко това влияе на увереността или неувереността на нашето поведение в обществото в бъдеще. Неувереният в себе си човек не може да бъде решителен, да отстоява своето мнение, да върви напред, преодолявайки вътрешните – психологически, и външните – създадени от обществото, препятствия.

Неувереност и нерешителност – двете страни на една и съща монета, сковаващи човека в ръцете и краката си, избавянето, от които е възможно и необходимо.

Какво да правим с нерешителността?

И така, осъзнали сте, че черта от вашия характер, наричана нерешителност, е причина за много ваши неуспехи.

Следваща стъпка – задали сте си въпроса – какво е по-важно – моите страхове, съпровождащи се с треперещ глас и треперещи колене или живот, в който желаете да направите или постигнете нещо?

Ако избирате новото за себе си в новите условия, то следва да се отчете, че за борба с нерешителността е необходимо:

• Да разберете, че само сами можете да се справите с нея;
• Да активирате своите способности за самоанализ и да анализирате къде е вашето слабо място – можете да използвате списъкът с причини за нерешителност, изброени по-горе
• Намирайки основна причина за нерешителност, създайте си стратегия – какво желая да постигна и тактика – как да достигна до целта?