При милиони хора по света се диагностицират тежки психически разстройства.

Например, в САЩ от шизофрения страдат повече от 3.5 милиона души.

Още 9 милиона американци ежегодно се присъединяват към хората с психични разстройства.

Много от тези хора контролират болестта си с помощта с антипсихотични препарати, но дали са от полза?

У нас статистиката показва, че над 1 млн. българи страдат от някаква форма на психични разстройства.

Това означава, че проблемът дали са ефективни невролептиците, е актуален и у нас.

Антипсихотиците са предназначени за лечение на ярко изразени нарушения на психическото състояние.

За първи път се появяват през 50-те години на миналия век.

Тези препарати ограничават предаването на нервни импулси в главния мозък, за което отговорност носи допаминът.

Назначават се не само за лечение на шизофрения и други тежки разстройства на психиката, но и при силна депресия и злоупотреба с алкохол и наркотици.

Последните научни изследвания показаха, че антипсихотичните препарати вредят повече, отколкото да помагат, особено в дългосрочна перспектива.

Някои учени твърдят, че тези препарати оказват силно токсично въздействие на човека.

В медиите разгласиха информацията, че при шизофрения и други тежки психични разстройства е по-добре изобщо да не се използват невролептици, а да се прибягва до помощта на други лекарствени средства.

Единно мнение сред лекарите по повод използването на антипсихотични препарати няма.

Затова и екип от учени от Колумбийския университет реши да проучи този въпрос и да проучи какво е дългосрочното въздействие на невролептиците върху мозъка и поведението на шизофрениците.

Ползите от антипсихотичните препарати са значително повече от страничните ефекти

Учените провели мета-анализ на няколко клинични изследвания, в които се разглеждали положителните и отрицателните страни на антипсихотици при тежки психични разстройства.

В резултат на анализа било установено, че терапевтичните преимущества на невролептиците значително превишават техните странични ефекти.

За съжаление, учените използват само определението „значително“, и не назовават конкретни цифри.

Но и това определение изглежда внушително.

Един от авторите на изследването твърди, че невролептиците буквално дават нов живот на хората, страдащи от тежки психични разстройства.

Ако и да имат странични ефекти, то не са повече, отколкото другите медицински препарати за лечение на психиката.

Данните от различни изследвания показват, че за шизофрениците антипсихотиците са много полезни.

И положителният им ефект се проявява както в ранния стадий на развитие на болестта, така и при продължително лечение с цел превенция на опасен рецидив.

Ако не се приемат невролептици, в дългосрочна перспектива справянето със заболяването е почти невъзможно.

В много малко случаи на психични разстройства в ранен стадий може да се мине без невролептици.

Но науката все още не се е научила да ги открива.

Възможно е някога в бъдещето да се появят по-съвременни препарати, но дотогава има още много време.

Лечението на хора с тежки психични разстройства е необходимо сега, в този момент.

И за това помагат невролептиците.

Учените от Колумбийския университет също анализирали, получени в миналото предклинични данни от лабораторни животни.

И някои от тези изследвания показват, че антипсихотичните препарати могат да повишат чувствителността на нервните центрове към допамин.

Но към този момент няма достатъчно данни, че увеличават риска от рецидиви

Предходни научни изследвания показват, че невролептиците при шизофрения предизвикват метаболитен синдром, който увеличава риска от диабет и болести на сърцето.