За намаляване количеството на неблагоприятни старчески изменения на главния мозък интензивният контрол на артериалното налягане е по-ефективен от стандартното лечение на хипертония.

Интензивен контрол на артериалното налягане – стандартно лечение

Резултатите публикувани наскоро допълва предходно изследване на същата група учени, което показва, че интензивното лечение намалява вероятността от развитие на лека умствена недостатъчност.

Тези първоначални резултати потвърждават нарастващото количество фактически данни, които показват, че контролът на артериалното налягане може не само да понижи риска и сърдечни болести , но и свързани с възрастта когнитивни нарушения.

Изследователите настоятелно призовават да се мери кръвното и да се правят консултации с лекарите как да се оптимизира неговия контрол.

Това може да е ключа към бъдещото здраве на мозъка. Двете изследвания са проведени в рамките на програмата СПРИНТ – по-обширно рандомизирано контролирано изследване на Националния здравен инситут на САЩ, предназначено за определени влияние на стандартния и интензивен контрол.

Стандартното лечение се състояло в понижаване на систоличното артериалното налягане до стойности под 140, а интензивното – до 120.

Учени от 27 клинични центрове изучавали влиянието на това лечение чрез измерване на когнитивните функции.

Ярко белите петна в мозъка - признак на дегенеративни изменения

Бялото вещество на мозъка е образувано от милиарди тънки нервни влакна – аксони, свързващи невроните един с друг. Миелинът, бялото мастно покритие на влакната, предпазва аксоните от травми и ускорява потока на електрическите сигнали.

Уврежданията на бялото вещество – ярко белите петна на снимките на ЯМР, се характеризират с повишено съдържание на вода и отразяват различни изменения вътре в мозъка. Тези изменения са свързани с повишеното артериално налягане.

Изследователите сравнили резултатите от скенер на мозъка, проведени при регистрация на участъците, и след 4 години.

През това време средното увеличаване на общия обем на огнищата на увреденото бяло вещество при хората, шансовете на които да се изпита такъв род увреждания са били по-високи, заради високо артериално налягане.

Изследователите също съобщават за малко по-голяма загуба на обем на мозъка в групата на интензивно лечение, предимно при мъже. Но загубата на обем обикновено е малка и има неясно клинично значение.