Повечето хора са наясно със съществуването на плацебо ефекта, когато неутрално вещество от рода на обикновената вода или безсмислена процедура оказват лечебно въздействие само благодарение на вярата на болния в изцелението.

Оказва се, че в природата има и противоположност на ефекта плацебо и това е ноцебото, оказващо разрушително влияние на организма.

„Ефектът ноцебо /дословно от латински се превежда като „нанасям вреда“/, основан на внушението или самовнушението“ – посочват експертите психолози.
В това разбира се, няма нищо ново.

Ако човек вярва, че едно или друго средство ще го излекува от някаква болест, на него му става по-добре. Еко пък вярва, че то ще го убие неговото състояние се влошава. Тъй като всички органи се управляват именно от мозъка, той влияе и на обмяната на веществата и може да задейства скритите си резерви.

Типичен пример за ефекта ноцебо е разпространената в африканските племена практика, когато жрецът „осъжда“ своя съплеменник на смърт, заявявайки му, че той ще умре в определен ден.

Жрецът на племето се ползва с авторитет и неговите думи обикновено не се подлагат на преглед от критична гледна точка. Поради това „осъденият“ обикновено умира в уречения ден, тъй като в мозъка му се задейства програма за самоунищожение.

Известни са немалко случаи, когато на хора, на които им била поставяна погрешна диагноза за неизлечимо заболяване умирали, а тежко болните, на които им било съобщавано, че са здрави действително се пооправяли.

„Да допуснем, че на вас са ви дали някакви таблетки и са ви предупредели, че от тях ще ви заболи корема - продължават психолозите. – След известно време вие наистина ще почувствате, внезапна болка в стомаха.

А ако нищо не са ви казали, подобно нещо не би ви се случило. Освен това, според лекарите, пациентите, които преди операция се бояли да не умрат, по-често ги спохождала тази съдба в сравнение с тези, които вярвали, че ще оздравеят. Това още веднъж доказва, че всички болести са в главата!“

Клиничните изпитвания на лекарствата потвърждават теорията за ноцебото. Тъй като около 25% от участниците, които вместо реален препарат получават празна таблетка, се оплакват от странични ефекти. Понякога реакцията е много остра.

Показателен е случаят на Дерек Адамс, участващ в клиничните изпитвания на един антидепресант. Решил да сложи край на живота си заради нещастна любов, той приел 29 таблетки от това вещество.

След това, обаче младият човек се изплашил и потърсил лекарска помощ. В болницата състоянието му се влошило. Но когато Адамс разбрал, че таблетките, които е изпил са празни, веднага се почувствал по-добре.

Психологът от Тюбинген Пол Енк, занимаващ се с изследването на феномена ноцебо, стигнал до заключението, че ефектът на отрицателното внушение се усилва, ако човек се намира зад стените на болница.

При това мъжете по-остро реагират на информацията за възможните болезнени проявления, а при жените по-често се проявява ефект ноцебо, ако те в миналото се изпитвали посочените симптоми.

Как да се понижи възможността от възникването на ефекта ноцебо?

Не следва да се преувеличава вредата от употребата на която и да е храна или лекарство, ако си имате работа с човек, който лесно се поддава на внушения.

Ако вие сте лекар и трябва да съобщите на пациента за това, че той е сериозно болен или за страничните ефекти от лечението, което трябва да му се проведе, подбирайте подходящите думи, така че да понижите нивата на неговата тревожност.