През последните 10 години в световната кардиология се появиха нови технологии, и те са от полза за нас.

Новите лекарства се борят с болестите на сърцето при отчитане на получените данни за нарушение на метаболитните процеси, а минимално инвазивните процедури все по-често заменят операциите на открито сърце.

Женските сърдечни заболявания привличат повече внимание, а усъвършенстваните устройства повишават качеството на живот на хората със сърдечна недостатъчност.

Изследванията продължават да се основават на това, че наистина предотвратяват сърдечните болести – физическата активност, свалянето на холестерола, борбата със системното възпаление.

Кои са най-значимите достижения при лечение на сърдечни болести

Препарат против холестерол от следващо поколение

Ако повечето от членовете на семейството са с висок холестерол, новият клас препарати, наричани инхибитори PCSK9, могат да помогнат за защита от сърдечни заболявания.

Това е ново поколение препарати, които понижават нивата на холестерола, използват се и при семейна хиперхолестеринемия. При високи нива на лошия холестерол, които слабо реагират на текущите лекарства, могат също да получат тези нови препарати.

Инжекционните лекарства от този клас, сред които еволокумаб и алирокумаб, не действат като статините. Голямо рандомизирано изследване, публикувано през май 2017 г. показва, че лечението с еволокумаб в съчетание със статини понижава нивата на лошия холестерол и допринася за намаляване на риска от сърдечен пристъп и инсулт.

Борба със системното възпаление

Учените отдавна са подозирали системното възпаление в провокацията на холестеролови плаки и развитие на инфаркти. Неотдавнашно изследване може да подкрепи тази теория.

Противовъзпалителното лекарство с название канакинумаб днес се използва за лечение на ювенилен артрит. То е било изписано на участници, преживели инфаркт.

В изследване, финансирано от производители на лекарства, участниците, които получавали лекарството, потискащо възпалението, показват значително по-ниски показатели на повторни инсулти, нефатални или на сърдечна смърт.

Времето ще определи дали лечението на системното възпаление ще се развива или ще стане част от стандарта за медицинска помощ. Но изучаването на ролята на възпалението в генезата на болестите на сърцето днес активно се развива.

Пороци на развитието на клапаните и придобитите дефекти

При пороци на развитието или дефектни клапани активно се развиват алтернативи на откритите операции на сърцето. За възрастни пациенти с множествени заболявания, които са изложени на по-висок риск от хирургични усложнения, минимално инвазивната операция на клапана ще бъде най-добър вариант.

Не по-малко актуално е това за бебетата с пороци на развитие на сърцето.

Днес е внедрена транскатетърна замяна на аорталния клапан. Този метод на доставка на изкуствения клапан в сърцето чрез катетър. Процедурата MitraClip се използва в отделни случаи при недостатъчност на митралния клапан.

За деца и възрастни с вродени пороци на развитие на сърцето имплантът Melody може да сведе до минимум необходимостта от бъдеща операция.

До сега не е ясно, ще бъдат ли дългосрочните резултати толкова добри, колкото при традиционна хирургия с повишен риск от усложнения, но минимално инвазивната замяна на клапана наистина е достигнала съвършенство.

Децата, които имат пороци на развитието на структурата на сърцето, днес могат да получат шанс за живот, също както и възрастните.

Осведоменост за СДКА и увреждане на сърцето

Някои жени в млада или средна възраст, неотдавна родили, при които няма „типични” рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания, се сблъскват със значителен риск от инфаркт и внезапна смърт от състоянието – спонтанна дисекция на коронарните артерии.

Това е доста необичаен, но застрашаващ живота синдром, който възниква, когато в един от кръвоносните съдове на сърцето се формира спонтанно разкъсване на обвивката.

Медицинската общност най-накрая започва да осъзнава този риск, при отчитане на факта, че страда сърцето на младите и активни жени.

Технология на моделиране

Днес технологията за триизмерното компютърно моделиране помага за кардиохирурзите и на начинаещите кардиолози да се подготвят за сложни операции.

Лечебните бригади, в които участват кардиолози, кардиохирурзи и анестезиолози, могат да извършват интервенции с моделиране, като се започне от стандартните процедури на сърцето до някои от най-редките аномалии или ситуации, които могат да възникнат.