При псориазис кожните клетки се размножават много бързо – приблизително 10 пъти по-бързо от обикновено.

Лекарства за псориазис – по-висок риск от опасни инфекция

Излишните клетки се натрупват и образуват лющещи се участъци от суха сърбяща кожа, особено на кожата на главата, лактите и коленете.

Метотрексатът действа на всички клетки на организма и неговото приложение може да доведе до нежелани странични ефекти.

По-новите методи на лечение са с биологични препарати, които инхибират цитокини.

Това белтъци – съставни елементи на имунната система, които играят важна роля във възникването на псориазис и на всякакви възпаления.

Някои от най-ранните биологични препарати, сред които и адалимумаб, етанерцепт и инфликсимаб, работят чрез инхибиране на фактор некроза на тумора /ФНО/ - белтък, който участва във възпалението.

По-новите биопрепарати в по-голяма степен са насочени към възпалителните пътища, свързани с псориазис, сред които устекинумаб, който блокира 2 белтъка – интерлевкин-17 и 23.

Апремиласт – това е най-ново небиологично системно лекарствено средство за псориазис. Този препарат не инхибира пряко възпалителните цитокини и няма повишен риск от инфекции.

По-задълбочени изследвания за неговото действие към този момент не са провеждали.

Сега в най-голямото по рода си изследване учените сравняват риска от сериозна инфекция сред 7 системни препарата, използвани за лечение. Системни означава, че въздействат на цялото тяло.

Защо новите препарати против псориазис са по-безопасни

За провеждане на това изследване били използвани големи бази данни, които включват повече от 250 милиона души.

Дерматолози проследили честотата на сериозните инфекции, изискващи хоспитализация. При 107 000 души с псориазис, които приемали 1 от 7 системни препарата, одобрени от FDA, такива възникнали.

На фона на прием на системни препарати за псориазис най-разпространени типове сериозни инфекции били флегмон, пневмония и бактериемия/сепсис.

Рискът от сериозна инфекция значително се повишавал при лечение с 3 системни препарата и бил по-висок, отколкото когато се приемал метотрексат.

Получените данни показват, че биопрепаратите, чието действие е насочено директно към възпалителните пътища при псориазис са както по-ефективни, така и по-безопасни.

Тяхното въздействие върху организма е по-ограничено, не оказват влияние на всички тъкани и органи, а само на механизма на развитие на възпаление.