Учените успешно преобразуваха ЯМР от диагностична камера в устройство, което може да регистрира изменения в биологичния състав на тъканите на главния мозък.

На ниво молекула се виждат измененията в мозъка с ново ЯМР

Тази разработка ще помогне за достигане на ново ниво на диагностика на невродегенеративни заболявания.

Например, може веднага да се разбере – умствено отслабване при всеки, когато е вследствие от старчески изменения или ранен стадий на Алцхаймер.

Обикновеното ЯМР ни дава представа за вътрешностите на тялото – органи, кости, нерви и меки тъкани. Но ако ново поколение ЯМР започне да показва всичко това на молекулярно ниво?

Тази фантазия частично се е превърнала в реалност, благодарение на работата на екип учени от Центъра на науките за мозъка към Еврейския университет в Йерусалим.

Вместо изображения новият количествен модел ЯМР предоставя на специалиста молекулярна информация за изследваната тъкан на мозъка. Това ще позволи определянето дали е болен или здрав мозъка, без да се прибягва до инвазивни и опасни процедури като биопсия.

Шир Фило, един от авторите на изследването, прави аналогия. Когато се прави кръвно изследване, то ни показва точно количество левкоцити, и веднага научаваме, превишава ли то нормата или не.

Новото ЯМР смята колко молекулярни изменения са настъпили

Новото ЯМР прави количествена сметка на молекулярните изменения, за да може веднага да се диференцира нормално стареене и началото на болестта на Алцхаймер и Паркинсон.

Този вид диагностика позволява да се установи молекулярния състав на пробите от липиди и да се прогнозират измененията на структурите на главния мозък.

С негова помощ се определят уникални молекулярни сигнатури по целия мозък, свързани с определени профили на експресията на гени.

Изследователите предполагат, че с новия метод на диагностика ще може да се разбере по-точно как старее мозъка. Когато бил направен скенер на мозъка на млади и стари пациенти, се установило, че различните области на мозъка стареят по различен начин.

Например, в някои области на бялото вещество се наблюдава намаляване на обема на мозъчната тъкан, докато в сивото вещество обемът на тъканта остава непроменен.

Същевременно се наблюдавали други сериозни изменения на сивото вещество при възрастни хора.

Благодарение на молекулярното ЯМР пациентите ще получават правилни диагнози и лечението ще започва по-своевременно.