Екип от изследователи от Швейцарския федерален  технологичен институт работи над унищожаване на ракови клетки с помощта на механизма на апоптоза или програмирана клетъчна гибел.

Бариера предотвратява растежа на ракови клетки

Резултатите от изследванията показват, че белтъкът активин В и рецепторът AKL7 създават сигнален път, който кара раковите клетки по естествен начин да се самоунищожават.

Така се  предотвратява образуването на тумори, не възниква процеса на онкогенеза и при естествено самоунищожение се реализира апоптоза и се предотвратяване разпространение – метастази.

За да сработи блокирането на рака, рецепторът AKL7 и белтъкът активин В, който го активира, трябва да функционират в тандем.

Изследователите установили, че умният рак се чувства в опасност и своевременно потиска рецептора и протеин или дори двата, така оцелява и се разраства.

Опитите върху мишки показват, че в случаите когато учените не позволили на рака да потиска околните застрашаващи го елементи, неговото развитие се преустановило.

С този метод се постига възпиране на невроендокринен рак на панкреаса и злокачествено образувание на млечната жлеза.

Учените направили изследванията при различни видове рак и установили наличието на връзка между AKL7 и по-ниската вероятност от рецидив.

Метастази очевидно не се образували, когато присъствали по-високи нива на AKL7, особено в случай на рак на млечната жлеза.

Голяма част от тестовете да се провеждали върху мишки, учените предполагат, че значително сходство с пухестите гризачи, особено когато става въпрос за развитие на рак.

Това означава, че вече е открита бариера, която представлява многообещаваща мишена за антираковите лекарства на бъдещето.

Голям успех на изследването – забавяне развитието на рак на панкреаса

Експериментите са проведени основно с мишки, но въпреки това е голям успех е постигнатото забавяне на развитието на коварния рак на панкреаса, при който 5-годишната преживяемост е много ниска.

Злокачественото образувание е много агресивно и ако се установи в много ранен стадий само тогава е възможно да се постигне пълно излекуване.

Значим успех е и забавянето на прогресията на тумор на млечната жлеза, затрудненията при лечението на който доведоха до смъртта на много млади жени.