В бюджета на НЗОК в продължение на години все не се намират средства за заплащане на поддържащи живота храни или поне не са в пълен размер, което обрича много хора с тежки и онкологични заболявания на зависимост от милостта на дарители.

Защо от НЗОК отказват да финансират медицински храни напълно

Проектът за бюджет на НЗОК, който се предлага всяка година, се разработва от Надзорния съвет, затова и би следвало да бъдат разпределени средствата така, че да има средства за такива храни.

Медицинските храни не смятат за лекарства, затова и може би експертите, които изготвят бюджета на НЗОК, не смятат за целесъобразно те да са безплатни за пациентите.

Не трябва да се забравя обаче, че от тези храни ще зависи оцеляването на тези болни, за това и за тях те са един вид лекарство и затова НЗОК следва да подсигури достатъчно финансиране.

Медицинските храни са необходими най-вече на деца с опасно ниско тегло, вследствие на заболяване.

Налагат се и при рак, тъй като понякога се стига до опасно понижаване на килограмите, което може да доведе до много неблагоприятни последствия.

От доста години вече се отправят предложения, провеждани са срещи, последно с председателя на Надзорния съвет на НЗОК и заместник министър, на които е поет ангажимент да бъде предложено поемането на тези храни изцяло от средствата, с които разполага касата.

Разчита се на дарения, разговорите с НЗОК удрят на камък

Независимо, че здравната ни система е солидарна, родители и деца с ниско тегло и страдащи от онкологични заболявания са оставени буквално на произвола, което не следва да се допуска.

В медиите е описан случай на дете, което е с детска церебрална парализа, и е с ниско тегло, храни се със спринцовки.

Семейството се нуждае всеки месец от по над 1000 лв. само за специализираните медицински храни, благодарение на които детето оцелява.

Разчита се на благотворителност, Сдружение „Общност мостове”  също помага на майката в борбата с касата, в опит да бъде предложено пълното финансиране на тези медицински храни, за да може детето да получи възможност да порасне пълноценно, и да проходи.