Фреонът е вещество, превърнало се в незаменимо в настоящия технологичен век – хладилници, климатици, различни аерозоли и средства за загасяване на избухнали пожари, където фреоните са основни компоненти.

Имали смисъл да се страхуваме от течащите хладилници и можем ли да се отровим с фреони?

Опасен ли е фреонът за здравето?

Хладилниците и климатиците охлаждат заобикалящата ги среда, или вътрешното пространство на хладилника, за сметка на специално вещество – хладилен агент, който циркулира в неговите недра, преминавайки от течно към газообразно състояние, и обратно.

В процеса на тези трансформации хладилният агент отнема топлината от външното пространство на хладилника и я изхвърля навън. Такъв хладилен агент е фреона – хладон.

Първият представител на фреоните – хлорфлуоровъглерод, бил синтезиран през 1928-ма година от служител на американската компания Дженерал Мотърс. А от 1931-ва година хлорфлуоровъглеродите заменят вредният амоняк в хладилните съоръжения.

По-късно списъкът на фреоните се увеличава до повече от 40 съединения с латинската буква R – от думата Refrigerant, означаваща охладител и код с цифри.

Най-ценното свойство на фреоните е свойството им като се изпаряват да поглъщат топлина. В хладилника или климатика, получилият се газ се насочва към кондензатор, където отново преминава в течно състояние и т.н.

Сами по себе си фреоните са подобни по своята химическа структура на метана и на етана, но атомите на водорода в тези вещества са заменени с хлор и флуор.

В съвременния свят фреоните се използват като хладилни агенти в битовите уреди – хладилници, климатици, в медицината и парфюмерията – аерозоли и спрейове, а също и като вещества за гасене на пожари.

Впрочем, в здравеопазването фреоните вече минават на заден план – съвременните инхалатори се използват други вещества.

Мит №1 – при нагряване на фреона се образува отровното вещество фосген

Фосгенът е печално известното отровно вещество, което за първи път било използвано през Първата световна война и станало причина за хиляди загинали войници.

Единственото спасение бил противогазът. Но хладилникът, стоящ до печката, не може да бъде източник фосген по ред причини.

Съвременните фреони, които се използват като хладилни агенти са инертни вещества, които не горят и не се взривяват, дори под въздействието на открит пламък.

Старите фреони, и по-точно R-22, съдържат хлор, и могат да представляват опасност за човека при температура над 250 градуса, тъй като тогава се образува фосген.

Съвременните фреони, които се използват в хладилниците от 1992-ра година, не съдържат хлор, затова и дори при такава температура са безопасни.

Мит №2 – вдишването на фреони води до отравяне

Действително, фреонът R-22, който по-рано се е използвал като хладилен агент в битовата техника, при вдишване в достатъчна концентрация оказва негативен ефект на централната нервна система – води до объркване на съзнанието, сънливост, а също и пристъп на слабост, сменяща се с изблици на възбуда – отравянето е налице.

Също съществуват изследвания, съгласно които фреоните повишават риска от развитие на аритмии, хипертония и болести на коронарните артерии – при хората, които постоянно контактуват с тях, например, тези, които ремонтират хладилници.

Но това не се отнася за потребителите на такива уреди, и в изследванията анализират въздействието на старите фреони R-12 и R-22.

Мит №3 – фреонът, изтичащ от хладилника може да доведе до задушаване

Един от вълнуващите повечето хора въпроси е какво ще се случи, ако фреонът изтече от хладилника? Отговорът е нищо. Както и по-горе бе казано фреоните в съвременните хладилници и климитаци не могат да ни отровят.