Дори и най-добрите и възпитани деца понякога могат да са истинско предизвикателство за своите родители. Ако обаче вашето дете има постоянно лошо отношение към вас, проявява агресия и накърнява вашия авторитет или този на други авторитетни фигури, той или тя може да страда от опозиционно предизвикателно разстройство.

Важно е да знаете, че ако вашето дете страда от подобно разстройство, вие не сте сами и много консултанти, лекари и терапевти биха могли да ви подадат ръка и да ви предложат съдействие.

Лечението на опозиционното предизвикателно разстройство включва терапия и обучение, което има за цел да научи децата и родителите как да изградят положителни семейни взаимоотношения. В някои случаи може да се наложи и приемане на медикаменти за да се постигне контрол върху състоянието.

Симптоми на опозиционно предизвикателно разстройство

Понякога е много трудно да се разграничат пациентите с ОПР от други хора, които просто са много емоционални и своенравни.

Всъщност в определени етапи от развитието на децата е нормално да се прояви подобно противопоставящо се поведение. Въпреки това съществува значителна разлика между обикновеното противопоставящо се и инатливо поведение и проявите на гореспоменатото разстройство.

Симптомите на опозиционно предизвикателното разстройство обикновено започват преди детето да навърши 8 години. В някои случаи може да започне и малко по-късно, но на практика винаги започва преди началото на десетте. Симптомите на разстройството се появяват постепенно и имат тенденция да се влошават месец след месец.

Вашето дете може да показва признаци на ОПР, ако проявява следните особености:

- ако симптомите са устойчиви във времето
- продължават вече поне шест месеца
- ако разрушителното поведение нарушава реда и хармонията в семейството и дома или в училищната среда;

Бъдете на щрек за следните симптоми:

- негативност
- неподчинение
- враждебност насочена към авторитетни фигури

Възможни са следните регулярни прояви:

- гневни изблици;
- постоянно спорене с възрастните хора;
- отказват да се съобразят с искания или правила, наложени от авторитетни фигури;
- дразнят другите хора умишлено;
- обвинява другите за своите грешки и лошо поведение;
- проявяват докачливост и лесна раздразнимост;
- лесно чувстват и изразяват гняв и негодувание;
- проявяват злоба или отмъстителност;
- действат агресивно към връстниците си;
- имат трудности при поддържането на приятелства;
- имат академични проблеми;
- чувстват липса на самочувствие;

В допълнение, подобни деца е малко вероятно да виждат поведението си като предизвикателно. Вместо това, детето ви най-вероятно ще смята, че исканията към него са били необоснователни.

Свързани с ОПР психични проблеми

Опозиционно предизвикателно разстройство често се появява заедно с други поведенчески или психично-здравни проблеми, като например:

- дефицит на внимание / хиперактивност;
- безпокойство;
- депресия;
Симптомите на ОПР може да бъдат трудни за разграничаване от тези на други поведенчески или психично-здравни проблеми.

Важното при този тип заболявания е да се диагностицират и лекуват навреме, защото в противен случай те могат да създадат или влошат вече съществуващите раздразнителност и неподчинение.

Много е важно да се установи дали поведението не е в резултат от някаква възникнала зависимост. Злоупотребата с различни вещества и зависимостта при деца може да бъде една от евентуалните причини за раздразнителност и промени в обичайното му поведение.

Кога да потърсите лекар?

Ако сте загрижени за поведението на детето си или ако не сте уверени в своята собствена способност като родител да посрещнете предизвикателството на едно такова дете, потърсете помощ от лекар, детски психолог или поведенчески експерт.

Вашият личен лекар в повечето случаи ще може да ви насочи към някой добър специалист, който е подходящ в случая.

Колкото по-рано уловите това заболяване, толкова по-успешно и бързо ще го излекувате. Лечението ще помогне за възстановяване на самочувствието на детето ви и за възстановяване на положителната връзка между вас.

Взаимоотношенията на детето си с други важни хора в живота му - като например учители, лекари, роднини, приятели и други - също ще бъдат облагодетелствани от ранното лечение.