Позитивният поглед върху живота ни помага по-лесно да се откъснем от тревожните мисли и предчувствия.

Оптимистите с по-пълноценен сън от негативно мислещите

Резултатите от изследване, проведено от група учени от Харвардския и Северозападния университет, анализират данни за повече от 3500 американци на възраст от 32 до 51 години.

Всички тези хора 2 пъти за 5 години отчитали продължителността и качеството на своя сън в предшестващия проучването месец. В рамките на проучването също се оценявали симптомите на безсъние, трудности със заспиването и количеството часове сън в рамките на всяка нощ.

Някои от участниците в изследването 2 пъти с интервал от година в продължение на 3 денонощия носили на ръката електронни устройства, фиксиращи тяхната двигателна активност.

Това давало възможност да се проследява качеството и продължителността на съня в режим реално време.

Участниците, преминали и тестове, които давали възможност да се оцени нивото на техния оптимизъм.

За тази цел те трябвало да бъдат оценени по 5-то балната система, в каква степен са съгласни с позитивни твърдения от типа: „Винаги с оптимизъм гледам на бъдещето” или с негативно оцветени фрази, сред които: „Обикновено не очаквам, че всичко ще стане както го искам”.

Броят точки варира от 6 – най-малко ниво на оптимизъм до 30 – максимално високо ниво на оптимизъм.

Оказва се, че колкото по-оптимистично гледа на света човек, толкова по-добре спи. Всяка допълнителна точка по скалата на оптимизма с 78% повишава шансовете за по-добро качество на съня.

Колкото по-оптимистично гледа на света човек, толкова по-добре спи

Участниците, събрали най-много точки, по-често от песимистите съобщават, че добре се наспиват нощем, и техният пълноценен сън продължава от 6 до 9 часа всяка нощ.

Шансът оптимистите да страдат от безсъние и дневна сънливост е със 74% по-нисък, отколкото при песимистите.

Засега не е ясно какъв е биологичният механизъм, който е в основата на връзката между оптимизъм и сън, те предположили, че позитивната нагласа може да помогне на човек да се справи със стреса, което позволява и след това спокойно да спи през нощта.

Оптимистите обикновено са фокусирани върху активното решаване на проблемите и по-често интерпретират предизвикващите стрес събития позитивно.