Оптимизмът е важно качество на хората, преживели инсулт. Възможно е да способства за по-бързо възстановяване след болестта.

За това съобщава група учени на Международната конференция на Американската асоциация за изучаване на инсулт.

По-високите нива на оптимизъм при хората, преживели инсулт, са свързани с по-леко протичане на заболяването и намаляване на нивото на възпаление.

Възстановяване след инсулт - по-бързо при оптимистите 

Резултатите показват, че изходът е по-благоприятен при оптимистично настроени хора.

Затова поддържането на боен дух може да е добър начин за подобряване на психичното състояние и за възстановяване след инсулт.

Авторите смятат, че пациентите и техните семейства трябва да знаят колко важна е позитивната атмосфера. Те отбелязват, че новите данни съвпадат със старите изследвания, които отбелязват ролята на оптимизма в борбата със сърдечно-съдовите заболявания.

В новото изследване учените наблюдавали 49 пациенти след инсулт. Те установили, че след увеличаването на оптимизма при хората се понижават нивата на възпалителния медиатор интерлевкин-6.

Това вещество отговаря за незабавната реакция на организма на увреждането на мозъка, но с времето то става маркер за тежестта на протичане на болестта.

По аналогичен начин при оптимистите се понижават нивата и на друг маркер на възпаление, на С-реактивния пептид.

Авторите смятат, че пациентите и техните семейства трябва да са запознати с важността на позитивната атмосфера.

Те отбелязват, че новите данни съвпадат с тези от предходните изследвания, които отбелязват ролята на оптимизма в борбата със сърдечно-съдовите заболявания.

По-ниски маркери на възпаление при оптимистите

В ново изследване учените наблюдавали 49 пациенти след инсулт. Установяват, че с увеличаването на оптимизма се понижават нивата на възпалителния медиатор интерлевкин-6.

Това вещество отговаря за незабавната реакция на организма на увреждане на мозъка, но с времето става маркер за тежест на протичане на болестта.

По аналогичен начин при оптимистите се понижавали нивата на друг маркер на възпаление, С-реактивен пептид.

Оптимизмът обаче влияел не на всички показатели на възпаление. Например, с тях не е свързано нивото на фактора на некроза на тумора.

Възпалението може да попречи на възстановяването след инсулт. Много други изследвания показват, че депресията е свързана с инсулт.