Любовта към тези животни на 50% зависи от гените

Изследване от 70 000 шведски близнаци показва, че причината, поради която човек живее с куче, най-малко наполовина зависи от гените. Това означава, че ползата от отглеждането на тези животни, известна от предходни изследвания, може да се обясни с генетични варианти. Те са свързани с грижата за кучета, а не с непосредственото влияние на животните.

Според археологичните данни, кучето е първото животно опитомено от човека. Най-вероятно това се случва преди около 15 000 години. Според някои данни началото на приятелството между човек и куче започва още по-назад в историята, преди 30 000 години.

Някои учени смятат, че продължителното съжителство няма как да не е повлияло и на двата вида.

Съжителството с човека прави детските черти при кучетата по-изразени, и дарява със способност тези животни да усвояват въглехидрати.

Другата страна на това партньорство също печели – съществуват изследвания, които показват, че наличието на куче положително е повлияло на здравето на човек.

Кучетата поддържат хората по-активни и може би ги правят дълголетници

Стопаните на тези домашни любимци физически са по-активни, не се чувстват толкова самотни, живеят по-дълго и по-рядко страдат от астма.

Не може да се твърде обаче, че тази връзка е причинно-следствена – възможно е хората, които са по-здрави, по-активни и успешни и по-рядко страдащи от астма да решават да отглеждат кучета.

Учени от Шведски университет решават да проучат дали има връзка между гените и любовта към кучетата. Те използвали 2 източника на данни – Шведския регистър на близнаците и националния регистър на кучетата.

Регистърът на близнаците – това е най-голямата в света база данни за близнаците, който се води до шведски институт от 60-те години на 20-ти век.

Резултатите от проучването показват, че по-често жени си вземат кучета – 65% срещу 54% мъже. Основната разлика на която се обърнало внимание била при разнояйчните близнаци.

В случай на еднояйчни и двамата или и двете отглеждали кучета, което навежда на мисълта, че наистина гените оказват влияние.