Швейцарски учени от Федералния технологичен институт смятат, че ситуациите, в които служителите са принудени да се откъсват от работата, водят до развитие на стрес, а това е вредно за психиката.

Стресът се повишава при откъсване от работата

Здравното министерство на Швейцария изчисли Job Stress Index 2020 – индекс на стреса през тази година, според който не по-малко от 1/3 от работещите в тази страна се намират в постоянна ситуация на стрес, свързан с работата.

В 2-часов експеримент взели участие 90 работещи. Те били разположени в 3 отделни стаи за офис. Всяко работно място било оборудвано със стол, компютър, портативни устройства за снемане на ЕКГ и тест ленти за събиране на проби от слюнка, от които учените измервали нивата на кортизол – хормон на стреса.

Служителите трябвало да изпълняват типични офис задачи – събиране на данни от ръкописни форми и уговаряне на срещи с клиенти. Настроението на участниците се оценявало с помощта на анкетиране.

В средата на експеримента в стаята, при участниците, влизат двама актьори, играли роля на служители на отдел за кадри.

Защо разсейването при работа вдига нивата на стрес

В контролната група те разиграли диалог на комерсиална тема, а в 2 други – стрес групи, имитирали търсене на кандидати, които да се издигнат в службата.

В една от групите участниците преустановили работа само за да им вземат проби от слюнка, а във втората в чата постоянно им пишели от началството по повод спешно запитване.

В резултат при доброволците от втората стрес-група, на която им се налагало паралелно да общуват с ръководството, честотата на сърдечните съкращения нараснала с почти 2 пъти, нивото на кортизол в кръвта в сравнение с участниците от първата стрес група.

Тези и други резултати от изследванията показват, че принудителните прекъсвания в работния процес, свързани с непланираното пренасочване на вниманието, повишават нивата на стрес при сътрудника.

Напълно естествено е, когато работещият бъде разсейван, да се повиши нивото на стрес у него, тъй като започва да се притеснява, че няма да успее да се справи с другите предвидени задачи за деня.