Отделенията по онкология на столични болници започнаха да връщат онкоболни, отказват им химиотерапия, тъй като са изчерпани средствата, които са предвидени за месец май.

Към момента няма информация кога лечебните процедури ще бъдат възобновени.

Спират химиотерапия в софийски болници

Болниците с изчерпани лимити спират химиотерапията, тъй като надвишават заложените средства за месеца, които трябва да се възстановят от Районните здравноосигурителни каси.

Ако продължат да извършват процедури, които са практика спасителни, рискуват големи санкции, затова директорите на болници предпочитат да връщат онкоболни и да ги препращат към други лечебни заведения, където има повече свободни клинични пътеки.

С бюджета на НЗОК за 2019 г. са заложени точно 385 млн.лева за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания. Не цялата сума обаче е за химиотерапевтици, а е определена общо.

В закона за бюджета на НЗОК се предоставят правомощия на Надзорния съвет да определя колко средства може да изразходи всяка РЗОК месечно в рамките на 1 година.

Проблемът идва от изчерпаните лимити по клинични пътеки, които се залагат на всеки изпълнител на медицинска помощ. 

Интересен е фактът, че в бюджета на НЗОК средствата за закупуване на лекарства за лечение на злокачествени заболявания са определени заедно с препаратите, които се използват при опасни за живота състояния.

Това навежда на мисълта, че злокачествените заболявания се определят като представляващи заплаха за съществуването на човек. Затова при подобни ситуации са необходими спешни мерки, за да не стига до положение, при което болници да отказват химиотерапия.

НЗОК има резерв, но заплашва със санкции

В началото на седмицата на сайта на касата се появи съобщение за провело се заседание на Надзорния съвет, на което се взе решение за анекс към Националния рамков договор. По закон такова трябва да се провежда веднъж месечно.

С него се вдигат цените на редица клинични пътеки. Така касата ще плаща повече на лекари и болници, които законодателно са определени като изпълнители на медицинска помощ.

Повишението на цените е средно с над 15%, като средства се осигуряват от резерва на косата, предвиден в чл. 25 от Закона на здравното осигуряване.

Освободени са 50 милиона лева, с които да се обезпечи изплащане на по-високите суми по клинични пътеки.

По закон НЗОК трябва да поддържа резерв най-малко от 3% от предвидените общи приходи, тази година на стойност почти 5 млрд. лева, тоест 150 млн. лева.

Възможно решение е да не се допуска връщане на онкоболни и да се спират процедурите по химиотерапия, като не се налагат строги финансови корекции при надвишаване на лимитите по клиничните пътеки.

Комисия от НЗОК може да прави проверка и да преценява да повиши лимита до отпадане на необходимостта за съответното лечебно заведение.