Изтичането на неизвестен химикал в колектор, вливащ се в река Марица, в изключително високи концентрации, който доведе до почти незабавната смърт на 28 крави в Хасковско, накара министърът на околната среда и водите да разпореди незабавна проверка на складовете, които предлагат препарати за растителна защита.

Създават ли опасност за здравето тоновете изтекли пестициди

Областният управител на Пловдив съобщи, че са установени 160 тона пестициди – това са препарати, използвани за борба с различните видове вредители по растенията, които са с изтекъл срок.

Според съобщението на областната управа, съхранението на тези изтекли пестициди е от повече от 15 години.

Областният управител на Пловдив със своя заповед сформира комисия от експерти от различни министерства, които установяват наличието на огромното количество препарати за растителна защита.

Пестицидите са на съхранение както в течно, така и в твърдо състояние, и са в 6 склада, като не са унищожени по време на българо-швейцарска програма, в рамките на която е следвало да бъдат преработени, и са останали оттогава.

Препаратите, които са в твърдо състояние, са под формата на големи кубове, като само единият от тях е с тегло от 4 тона. А тези, които са течни, са на съхранение в отделени помещения със зазидани с прозорци и врати.

Проверката за пестициди е извършена още в началото на годината

Областният управител на Пловдив назначава проверката още в началото на годината, когато р. Марица беше отровена в района между Пазарджик и Пловдив, екоминистърът да нареди да бъдат проверени всички складове, от които се снабдяват агроаптеките у нас.

Екоминистърът е уведомен с писмо от областната управа в Пловдив за проблема. В него се съдържат предложения за предприемане на по-нататъшни действия или за съхранение тези изтекли пестициди, или поне да бъдат създадени по-добри условия за съхранението им.

Постройките, където са пестицидите в твърдо състояние, са без охрана, освен това са далеч от населените места, и не могат да се наблюдават.

Създават се условия за възникване на опасни пожари. Част от кубовете са с нарушена цялост, като съдържанието им се излива в почвата и създава опасност от отравяне на подпочвените води.