Досега не беше открит безопасен начин, посредством който терапевтични вещества да преминават през плацентарната бариера, което създаваше доста проблеми, които биха били предотвратими – като загиване на плода в утробата, раждане на дете с увреждания или преждевременно раждане.

При 10% от бременностите се развиват сериозни усложнения, които да прогресират до такава степен, че да се стигне до преждевременно раждане или пък опасни състояния като прееклампсия, чиито характерни проявления са много високо кръвно налягане на майката и задържане на течности, които могат да рефлектират сериозно върху растежа на бебето.

Доста от усложненията, които се развиват при бременност се свързват с дисфункционалност на плацентата, през която не могат да проникнат или пък количеството хранителни вещества, което достига до плода е недостатъчно.

Понякога плацентата не успява да осигури постоянна среда за развитието на плода.

И досега възможностите да се въздейства на тази изключително деликатна среда, намираща се вътре в матката, бяха прекалено малко.

Преди няколко дни обаче международен екип от учени обяви, че за първи път в историята са разработили метод, чрез който ще е възможно доставянето на лекарствени средства вътре в тъканта на плацентата и което ще позволи укрепване на нейната функция.

Екипът от учени постига тази цел, като третира плацентата като вид тумор, колкото и страховито да звучи.

Плацентата има поведение на добре контролиран тумор, тъй като расте бързо, синтезира хормони на растежа и същевременно разполага с механизми, благодарение на които избягва разрушителното действие на имунната система, също както и злокачествените процеси, коментира ръководителят на проучването Линда Харис от Университета на Манчестър във Великобритания.

При много изследвания, чиито фокус е върху злокачествените заболявания, учените се опитват да намерят начин да доставят терапевтични вещества директно в тумора, които да го унищожат, без да се засяга останалите органи и тъкани на тялото, както в момента се процедира с химиотерапията.

Идеята на изследователите била същата – селективно да насочат към плацентата лекарствени средства, които да помогнат подобряване на нейната функция и така да се предотвратят евентуални усложнения при развитието на бременността.

И за тази цел Харис и нейният екип решили да направят наблюдение как плацентата ще реагира, когато към се насочат 2 туморни пептида - CGKRK и iRGD, представляващи вериги от аминокиселини, които под формата на микрокапсули транспортират лекарствени средства.

Експериментите са проведени с бременни мишки, и също както тези пептиди могат да доставят директно в тумора лекарствата, които да го унищожат, могат и да доставят растежен хормон в плацентарната тъкан, като така подобрят нейната функция.

Хормоните на растежа, доставени посредством този метод до плацентата на бременната мишка, не са оказали влияние при нормални размери на фетусите, но пък са повлияли положително на тези, които са били с анормално малки и са започнали да нарастват в резултат на действието на хормона.

Настоящото положение в акушерството е такова, че на практика лекарствени средства не могат да се използват и направеното откритие е важно, защото посредством разработения метод ще може да се въздейства на фетуси, които изостават в развитието, като се доставят лекарствени препарати директно в плацентарната тъкан, най-вече растежен хормон, това ще им позволи да пораснат и съответно да се родят нормални по размер бебета, същевременно няма да има риск от предизвикване на свръхрастеж, както показва описаният по-горе експеримент.