Миопатия с вътреклетъчни инклузии засяга на първо място мускулите на краката. За тази болест е характерна деградация на мускулите, вследствие на което ходенето се затруднява. Понякога разболелият се напълно губи тази своя способност.

Амиотрофична латерална склероза се характеризира с прогресиращо увреждане на двигателните неврони и се съпровожда с парализа на крайниците и постепенна атрофия на цялата мускулатура, дори и на дихателната.

Фронтотемпорална деменция е форма на старческо слабоумие, при която се увреждат участъците на мозъка, свързани с мисленето, поведението и говоренето.

З редки и тежки болести с нещо общо - стреса

Учени от Датска научно-изследователска болница успели да докажат, че всички тези 3 заболявания имат нещо общо в своята природа, а именно натрупване на стресови гранули.

Стресовите гранули са цитоплазмени телца, възникващи в цитоплазмата на клетките при някои видове стресови въздействия, например, топлинен шок, въздействие на УВ-лъчи, енергийно гладуване, окислителен стрес.

Всъщност стресовите гранули са биологичните укрития срещу буря, които предпазват клетките в моментите, когато клетъчното здраве е под заплаха.

Веднага щом „бурята” приключи, гранулите обикновено се разграждат, но някои генетични мутации могат да доведат до анормално съхранение и натрупване.

Известно е, че една такава мутация се намира в гена, наречен VCP. Изследователите са установили неговите ключови активатори – 2 специфични ензима

Изследователите предполагат, че препаратите, които потискат активността на тези ензими, могат да помогнат при лечението на едновременно 3 неизлечими заболявания.

Проучванията все още в ранен етап

Получените данни и направеното откритие от Датските учени звучи доста обещаващо и дори обнадеждаващо за хората, които страдат от тези 3 тежки заболявания.

Но е рано да се обявява победа в борбата с тези превръщащи се в социално значими през последните години патологии.

Понастоящем се прилагат все по-ефективни лекарства, които облекчават състоянието и подобряват качеството на живот. Но излекуване, все още медицината не е достатъчно напреднала, че да може да се постигне.

Може би в бъдеще тези сравнително нови и почти непознати до преди 60-70 години, в бъдеще ще се предотвратяват, така както инфекциозните заболявания, които са отнемали милиони животи през предходните столетия.