Кръвотворните клетки, т.нар. хемопоетични стволови клетки, се образуват в костния мозък.

Лечението на някои видове рак изисква замяна на тези клетки или със собствени на пациента, получени преди химиотерапия или от подходящ донор.

Виаграта прави по-лесна процедурата по отделяне на костен мозък

Някога извличането на хемопоетични стволови клетки за трансплантация впоследствие е изисквало за последваща трансплантация пробиване на бедрената кост и използване на специална игла за отделянето на клетки непосредствено от костния мозък.

Сега е разпространен по-хуманен метод – клетките на кръвта събират, като се стимулира отделянето им от костния мозък в кръвообращението, което изисква прием на определени лекарства от донора.

Стандартната схема на прием на лекарства за отделяне на стволови клетки от костния мозък в кръвообращението се състои в няколко, най-малко 4-6 инжекции растежен фактор GCSF.

Тази схема може да е по-малко инвазивна, отколкото извличането на клетки от костния мозък, но невинаги е успешна. Често предизвиква болки в костите и други странични ефекти, а за някои е почти невъзможна.

Например, при сърповидно-клетъчна анемия растежният фактор не се понася, тъй като способства за влошаване на симптоматиката.

Доброволното донорство на костен мозък се стимулира с виагра

Също по-простият метод на трансплантация може да привлече повече доброволни донори. Ново изследване показва безопасен и безболезнен алтернативен режим, мобилизиращ стволови клетки от костния мозък само за 2 часа.

Метод включва еднократна перорална доза виагра с инжекция Плериксафор.

  • Плериксафор е известен имуностимулатор, който се използва за мобилизация на хемопоетични стволови клетки в кръвта.
  • Виагра – средство срещу еректилна дисфункция, е безопасен и добре проучен препарат, способстващ за разширяване на кръвоносните съдове – вазодилатация.

Този подход значително увеличава случаите, при които трансплантацията на костен мозък може да помогне.

Лабораторията Форсберг успешно провежда изпитвания на комбинация от препарати върху мишки, и сега са необходими клинични изпитвания върху хора, за да се потвърди безопасността и ефективността на новия режим.

Двата препарата вече са одобрени от FDA и са сравнително евтини. Промяната на приложението може да е много по-бързо и евтино, отколкото тестването на съединения, които преди не са използвани върху хора.