От хиляда родени деца 1 страда от пълна глухота, при 20-40 се наблюдават различни нарушения на слуха.

Ранното откриване на тези заболявания е важно за формиране на говорни способности на детето в бъдеще, още в родилния дом се провежда аудиологичен скрининг.

Първият негов етап, според резултатите от който се избират новородени за по-задълбочено диагностика – изследване на отоакустична емисия.

Феноменът отоакустична емисия е бил открит през 1978 година.

Той е послужил като основа за разработване на метода за изследване на функцията на охлюва.

С други думи, отоакустичната емисия помага за изясняване, действа ли на човека вътрешното ухо или не.

Противопоказания за този диагностичен метод няма, а неговата информативност е много висока.

Регистрацията на ОАЕ е безопасна и безвредна и може да се извършва нееднократно.

Видове отокоакустична емисия и показания за нейната регистрация

Разграничават се 2 основни вида ОАЕ.

Спонтанният се генерира от власинките на вътрешното ухо без какъвто и да е шум. Възможно е да се регистрира при 40-50% от хората, най-често при жени.

Наличието на спонтанна ОАЕ сигнализира за нормална функция на охлюва, но и нейната липса не е патология.

При невросензорна глухост, когато прагът на чувствителност е над 30 децибела, престава да се регистрира.

Освен това този показател е чувствителен към действието на ототоксичните лекарства – например, гентамицин, недостиг на кислород в тъканите, заради болно сърце, а също и към външен шум.

Предизвиканата отоакустична емисия се дели на 3 разновидности:

• Задържана – появява след кратко щракане, използва се за скрининг на малки деца;
• На честотата на продуктите на изкривяване – появява се в отговор на действие на 2 звука с различна честота, тоест с различна височина;

Но собствената честота не съвпада с характеристиките на стимулите.

Методът се използва за оценка на функцията на власинките в охлюва и е по-сложен.

• Устойчиво-честотна

Възниква в отговор на действието на звук с постоянна височина, не се използва за диагностика на нарушения на слуха.

Показания за изследвания

• Скрининг /бърза диагностика/ на състоянието на вътрешното ухо при новородени и малки деца;
• Невъзможност по някакви причини да се направи аудиометрия;

• Подозрения за влошаване на слуха след прием на ототоксични препарати, черепно-мозъчна травма, отит;
• Профилактични прегледи на хора, работещи в условия на силен шум, за ранно откриване на глухота;

• Определяне на ниво на увреждане на слуховия анализатор;
• Оценка на ефективността на проведеното лечение;

Физиологични основи на метода

За да разберем по-добре същността на метода на отоакустична емисия, е необходимо да си представим как работи вътрешното ухо на човека и какво се случва при регистрация на ОАЕ.

Звукът се предава през външното ухо, където акустичната влакна се преобразува в механично колебание на тъпанчето и се предава по слуховите костици на средното око към овалния прозорец.

Движението на неговата преграда предизвиква бягаща вълна в запълнения с течност охлюв – спирално завъртян орган на вътрешното ухо.

В охлюва има преграда – мембрана, която под действието на вълната, започва да се колебае.

Всяка част от мебраната е чувствителна към определен диапазон на звуковите вълни.

Колкото по-близо е разположена до овалния прозорец, толкова по-високи звуци възприема.

Тази област е по-чувствителна към намаляване честотата на звуковите импулси. Затова при запис на ОАЕ първият отговор от охлюва изхожда от тази област.