Топ 5 начина за саморазрушение, които сме научили от детството
За Вас

Какви проблеми възникват във зряла възраст, заради травмиращо възпитание?

В процеса на възпитание много родители учат децата да се жертват и саморазрушават в името на удовлетворяване на чужди потребности.

Често удовлетворяването на нуждите на родителите е основна функция, която изпълняват децата.

Но това изобщо не е правилно – родителят трябва да се погрижи за детето, а не обратното.

Много стават родители, без да са готови.

Става въпрос не само за материалното състояние, колкото за психологическо и емоционално.

Възрастните, които живеят с неразрешени психологически проблеми, създават деца по неправилни причини и им нанасят травми, които сами са преживели в детството.

В някои случаи родителите желаят най-доброто на децата, и за да не ги травмират се обръщат за помощ към психолози и работят над себе си.

Но в повечето случаи не са готови да се обръщат за помощ към професионалисти, защото това ги поставя в неловко положение.

И се изискват твърде много усилия.

В резултат на травмиращото възпитание детето израства подчинено и зависимо от другите.

Превръща се във възрастен, който се старае да угоди на всички, не умее да установява лични граници.

5 особености на възпитанието, които от детството ни учат да жертваме благоденствието си.

1. Недостатъчна любов и грижи

Първо, всички случаи на неприкрито физическо сексуално или вербално насилие.

Второ, там се отнасят скрито или пасивно насилие, например, отхвърляне, емоционална студенина на родителите, насилие на други членове на семейството.

Детето си научава урока – невъзможно е някой да го обича.

То се смята за лошо, дефектно, недостойно, постоянно се чувства заплашено.

Последствията на това възпитание могат да ни преследват цял живот.

2. Лъжливи представи

Родители и други значими възрастни внушават на детето лъжливи убеждения.

Те могат да говорят за тях явно или да дават пример с поведението си.

„Родителите винаги са прави”, „аз съм твой баща/майка/учител, така че най-добре зная” , „семейството е най-важно в живота”, „ти си още малък”, „не бъди егоист”.

Детето усвоява принципа – най-важният е този, който е най-силен.

Потребностите не са важни, той трябва да удовлетворява чуждите.

Едновременно разбира, че не трябва да поставя властта под съмнение, детето трябва да се подчинява на родителите.

3. Нарушена самооценка и чувство за собствена важност

В токсична среда детето усвоява много лъжливи представи за себе си, повечето от които впоследствие приема за собствени.

Тези представи започват да определят неговото самовъзприятие.

Например, децата приемат, че са нищожества, отговорни са за всичко, което не върви както трябва.

Чувстват, че не могат да се доверят на никого и трябва да правят всичко сами.

Тяхната самооценка зависи от възприятията на другите: „Ако харесвам хората, всичко е добре”.

4. Необосновани очаквания и сценарий, обречен на провал

Много родители очакват техните деца да бъдат идеални, и установяват нереалистични стандарти.

Каквото и да прави детето, ще го накажат за провала.

Всъщност е нормално да се извършват грешки.

Те са необходими детето да се учи и да се развива.

Въпреки това много родители забраняват да се греши и много строго се карат.

5. Забрана за истински мисли и емоции

Чувствата на човека предават важна информация за неговата среда и благополучие, отразяват възприемането на реалността.

И помагат за по-точно осмисляне и синтезиране на информацията за тази реалност.

Да се забранява на децата да изразяват чувства и емоции е истинско престъпление.

Помогни на приятел да бъде здрав!

4.46 196

Malchugani.com banner

Завършил Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Специализиран по отношение на травмотологията и с интереси в областта на сексуалното здраве. Активно заинтересуван от травми предизвикани при професионалните спортове. Главен редактор на Lechenie.bg