Парализата след инсулт е едно от най-разпространените последствия. Това не е присъда, а тежко изпитание, както за болния, така и за неговите близки роднини.

Обикновено парализата засяга тази част от тялото, която е противоположна на увредената част от мозъка. Така например, ако е увредено дясното полукълбо, ще бъде парализирана лявата част от тялото, и обратно. Този ефект е закономерен.

Пълният паралич на едната страна на тялото, включваща мускулите на лицето, на езика, в медицината наричат хемиплегия, а отслабването на мускулите – непълен паралич, е хемипареза.

Причини за парализа след инсулт

Развива се вследствие на нарушаване на процеса на оттичане на кръвта в частта от главния мозък в резултат на разрив или запушване на артерии.

Симптоми

Вследствие локализацията, обширността на нарушеното кръвообращение симптомите на инсулта могат да се проявят по различен начин.

В медицинската практика съществуват благоприятна форма на инсулт, когато болният идва в съзнание веднага или след няколко часа.

След лечението хората с такава прогноза, се възстановяват практически всички нарушения на функциите на главния мозък. Прогресиращата форма или тежкият инсулт, в резултат на който болният остава в безсъзнание 3 или повече денонощия.

В този случай протичането на болестта се съпровожда с допълнителни симптоми, възможен е повторен инсулт, а в 70% от случаите настъпва пълна или частична парализа след инсулта.

А внезапното възникване на инсулта може да доведе до летален изход.

Парализа на лявата страна след инсулта

Патологичните процеси протичат в дясната страна на главния мозък. В кората на последния има центрове, които ограничават функциите за управление на човешкия организъм.

Външно двете полукълба са симетрични помежду си, но голяма част от центровете се намират само в едната половина.

Центърът на главния мозък, който отговаря за функцията на свободните движения, се намира в централната извивка на неговата теменна част и е симетричен.

Обикновено при парализа на лявата страна не се развиват говорни нарушения. Именно поради тази причина заболяването се открива твърде късно, и влече след себе си необратими последствия.

Това е пълен отказ на левите крайници, нарушаване на слуха, парализа на лявото ухо. По данни на медицинската статистика такива случаи са общо 60% от общия брой инсулти.

Парализата след инсулта от лявата страна е много трудно да се излекува, затова правилната диагностика, своевременното оказване на първа помощ може да предотврати тежките последствия на заболяването.

Парализа на дясната страна след инсулт

Възникването на огнище на увреждане на кръвоносните съдове на главния мозък – кръвоизлив от дясната страна влече след себе си парализиране на дясната страна.

Симптомите при такива случаи се проявяват достатъчно ярко, и разпознаването им е много по-лесно, отколкото при парализа от лявата страна.

При болните се наблюдават следните признаци и симптоми:

• Моторна афазия – частична или пълна загуба на говор, лошо произношение, неразбиране на речта на другите хора. Този симптом е признак на десностранен инсулт;
• Наблюдава се синкинезия – непроизволни движения на крайниците на рефлекторно ниво;
• Нарушение на логическото мислене, паметта, неспособност за четене и писане;
• Атрофия на мускулните влакна – липса на двигателна активност, нарушаване на координацията на движения;

Откриването на заболяването в ранен стадий, своевременната медицинска помощ, дават шансове за благоприятен процес на оздравяване.

Лекарите смятат, че парализата след инсулт от дясната страна има по-малко последствия и се понася от болните много по-леко.

Повечето след успешно лечение и рехабилитация се връщат към пълноценния живот. За това свидетелства и научно-медицинската статистика.