Повечето от нас не помнят за епидемията от полиомиелит, която стана причина за инвалидност и за смъртта на хиляди деца по цял свят.

Заболяването се среща все по-рядко, благодарение на масовата ваксинация на деца още в ранна възраст.

Появи се обаче нова болест, която е много сходна с полиомиелит. Какво предизвиква остър вял миелит при деца? Има ли ваксина срещу тази инфекция?

Проблемът с острия вял миелит

Педиатрите бият тревога – регистрирани за твърде много случаи на тази болест в САЩ. През 2014 г. е първата епидемия – 120 случаи в страната, през 2016 – 140, а през 2018 г. заболелите деца са повече от 150.

Учените предполагат, че за възникването на епидемията са виновни вирусът EV-D68 и вирусът коксаки A 16. Това са многобройни представители на ентеровирусите, с които децата са сблъскват много често.

Ентеровирусът D68 за първи път е изолиран в САЩ през 1962 г. при четири деца, болни бронхиолит и пневмония.

Спорадична и епидемична заболеваемост с този вирус е установена в много държави – САЩ, Австралия, Мексико, Китай, много европейски страни, Япония, Малайзия и др.

Ентеровирусната инфекция се характеризира с голямо разнообразие от клинични форми.

В различните държави, на различни континенти преобладават определени типове ентеровирусна инфекция.

У нас случаи на остър вял миелит или на парализа, възникнали след вирусна инфекция, не са регистрирани до момента.

Това обаче не трябва да ни успокоява, тъй като са възможни случаи на миграция на инфекцията, което е съвсем реалистично във времето на честите пътувания със самолет.

При много хора инфекцията протича под маската на остро вирусно заболяване. Съпровожда се с повишение на температура, кашлица, хрема, болки в гърлото, понякога с обриви по тялото.

Повечето деца оздравяват без специално лечение, но са възможни и неврологични усложнения на болестта.

Не е съвсем ясно кои ентеровируси точно предизвикват миелит. Но в дихателните пътища и в пробите от изпражненията на заболелите от миелит деца е бил изолиран ентеровирус.

Установяват се антитела към този вирус. Назначава се изследване за вируси на гръбначномозъчната течност – ликвор.

Само при 4 от 567 деца, заболели от остър вял миелит, в ликвора се открива ентеровирус.

Съществува предположение, че вирусите са активни в главния мозък само за кратко: още преди развитието на тревожни симптоми.

Полиовирусът, който предизвиква класически полиомиелит, също се отнася към ентеровирусите.

Това може да се смята за косвено доказателство на факта, че острият вял миелит, се предизвиква от възбудител, който е генетично сходен с полиовируса.

Към настоящия момент е доказано, че лабораторното заразяване на мишки с вируса EV-D68 може да предизвика остър вял паралич.

Изследванията на това заболяване продължават и до днес.

Предстои откриването на още много важна информация, за да може да се намали риска от развитието му при деца, а също трябва да знаем как да се лекува.

Срещу полиомиелит съществува ваксина, а срещу новия остър вял миелит все още не са разработени профилактични мерки.

Как протича острият вял миелит

По клинични симптоми болестта е много сходна с остър вял миелит, поради което се нарича и полиомиелит на 21-ви век. Какво безпокои заболелия?

След прекарано остро респираторно заболяване се появява внезапно слабост в ръката или в крака. В някои случаи възниква парализа на лицето, проблеми с преглъщането.

Възможно е да пострада и дихателната мускулатура, което да наложи болният да премине на изкуствено дишане.

Описани са случаи на летален изход, вследствие на заболяването. По резултатите от ЯМР може да се установи следното. Открива се увреждане на сивото вещество на гръбначния мозък с обхващане на няколко сегмента едновременно.

Най-много случаи се регистрират в САЩ през лятото и есента, макар и заразяване да е възможно през цялата година.

До сега не е ясно защо едни деца оздравяват бързо, а при други възникват тежки неврологични нарушения.

Как да предпазим децата от болестта

Ентеровирусите са много разпространени сред хората и лесно се предават от болни на здрави деца при близък контакт. Затова е важно детето още от малко да се научи да спазва правилата на лична хигиена.