Преди 11 години 9-годишното момиче Касиди Меган поставя началото на отбелязването на т.нар. „Виолетов ден”. 

Момичето страдало от епилепсия и много искало за това заболяване да знаят колкото се може повече хора, за да подкрепят тези, които трудно живеят с това заболяване.

При повечето хора първия пристъп на епилепсия се случва в детска възраст. Първите гърчове предизвикват у родителите не просто тревога, но дори страх и паника.

От какво възникват гърчовете? Как продължава животът след това? Може ли да се помогне на детето? Винаги ли подобни пристъпи сигнализират за епилепсия?

Какво е това гърч

Гърчове са неволни съкращения на мускулите или на групите мускули, възникнали като реакция на организма на въздействието на определени външни или вътрешни фактори.

Често гърчовете се съпровождат със загуба на съзнание. Конвулсиите при деца обикновено са първична ответна реакция на организма при влошаване на жизнено важни показатели.

Гърчовете са симптоми на различни заболявания както на остри, така и на хронични.

Възникването на гърчове при детето не означава, че те винаги ще се повтарят. Но това е много сериозно патологично състояние, което изисква не само неотложна помощ, но и пълни изследвания. Може да се срещне и още един термин – „пристъпи”.

Какви биват гърчовете при децата? Съществуват няколко класификации на гърчове:

 • По първата класификация се подразделят на фебрилни и афебрилни. Първите се предизвикват от повишена телесна температура на тялото. Гърчовете без температура възникват, заради различни причини – епилепсия, нарушения на сърдечния ритъм, психогенни гърчове, метаболитни нарушения.
 • Гърчовете могат да бъдат генерализирани – да обхващат мускулите на цялото тяло или да са локални.
 • По характер на въвличане на мускулите в пристъпа гърчовете биват: клонични,тонически, клонико-тонически, тонико-клонични.
 • Прието е да се различават не само гърчове, но и техните еквиваленти – тремор, потръпвания, неволни движения и други.

Гърчовете при деца до 1 година

При деца до 1 година възникват значително по-често, отколкото при по-големите. Това е свързано с анатомо-физиологичните особености на нервната система .

Конвулсиите, развиващи се при новородени са неонатални. Тяхната честота варира по различни данни – от 1.1 до 16 на 1000 новородени деца.

Какви са основните причини за поява на гърчове при новородени:

 • Последствия от родилни травми;
 • Проявления на билирубинова енцефалопатия /заради силна жълтеница/;
 • Последствия от прекарана тежка хипоксия и асфиксия;
 • Проявления на вътреутробна инфекция или друга инфекция, която се е развила след раждането;
 • Вродени пороци на развитие на мозъка;
 • Увреждане на главния мозък, възникнали заради употребата на алкохол, наркотици и токсични вещества от майката;
 • Метаболитни нарушения – недостиг на глюкоза, калций, магнезий, нарушение на обмена на натрий и др.
 • Вродени метаболитни заболявания – фенилкетонурия, галактоземия и др.

При деца до 1 година има и други причини за гърчове. Много от тях са провокатори на конвулсии и при по-големи деца. Сред тях са:

 • Инфекциозни заболявания – грип, различни менингити, енцефалити и други инфекции, интоксикации, отравяния.
 • Черепно-мозъчна травма;
 • Странични ефекти след ваксини;
 • Епилепсия и тумори на мозъка;
 • Вродени сърдечни пороци;
 • Спазмофилия при наличие на изразени симптоми на рахит;
 • Факоматоза – някои наследствени заболявания, при които се засягат кожата, нервната система, вътрешните органи;
 • Афективно-респираторни гърчове, свързани с отрицателните емоции на детето;

Особености на гърчовете при епилепсия

Пикът на гърчовете е до 3-годишна възраст на децата, тогава вероятността от тяхното развитие е най-голяма. Впоследствие следва възрастовия период  12-16 години. Епилепсията е различна по форми и по степен на тежест.

Има и още едно понятие за гърчове при епилепсия – епилептичен статус. Под тях се разбира серия от пристъпи, следващи един след друг, или един много дълъг пристъп, повече от 30 минути.

Как да помогнем на детето при гърч

При възникване на подобно състояние при детето на всяка възраст е необходимо незабавно да се повика Бърза помощ. До идването на екип от Центъра за спешна медицинска помощ е необходимо да се погрижим за безопасността на детето, за да не се нарани.

По-добре е да обърнем детето настрани и да стоим около него. Важно е да осигурим проходимостта на дихателните пътища, за да осигурим приток на свеж въздух, ако в стаята е задушно.

Прогнозите при гърчове може да са различни. Например, ако конвулсиите са били предизвикано от треска или електролитни нарушения, то детето оздравява напълно.