Първият час от живота на детето силно се подценява и от лекари, и от родители. Родителите просто не знаят, че от първия час след раждането на бебето зависят и неговите отношения с майката, и неговото усещане за безопасност до края на живота му.

Какъв трябва да бъде първият час от живота на детето, за да порасне то като уверен в себе си и успешен човек?

Първите минути след раждането

Това са най-важните минути за майката и за детето. В тези минути трябва да се състои първият контакт между майката и бебето. Той определя и техните отношения за цял живот.

За майката това общуване е важно, за да се пробудят нейните майчински инстинкти. За бебето – защото в тези минути то запечатва образът на майката, това явление се нарича импринтинг - от английски запечатване, печатане.

За новороденото първият контакт с майката е важен, за да сформира чувство да изпитва привързаност и да обича.

Какво е това импринтиг на новороденото?

Когато детето се ражда, неговата нервна система и множество други системи още не са сформирали напълно. Затова човека се отнася към незрелородените. И имено затова първите минути и часове от живота на детето учените почти не са изследвали.

Но целият проблем е в това, че именно в тези първи часове се формират отношенията на майката и детето за целия му живот. При майката първият контакт с детето формира нейния майчински инстинкт, а у детето усещане за безопасност в този нов за него свят.

Импринтингът за детето, което едва се е родило, е способността да запомня, отпечатва в паметта си отличителните черти на хората и явленията, които вижда.

Затова е изключително важно за детето в първия час след раждането да види своята майка. Според изследванията в началните моменти от живота си бебето много добре различава и запечатва предметите, които се намират на разстояние 25 см от неговите очи.

Именно това е разстоянието, при което майката държи бебето в ръцете си по време на кърмене. Това откритие – импринтингът, е открито от Конрад Лоренц, австрийски физиолог и Нобелов лауреат, който го изследвал при животните и го използвал и при човек през далечната 1935-та година.

Лоренц установил т.нар. чувствителен период през първите 24 часа от живота на новородените, през които детето устойчива връзка със своята майка и да запечата нейния образ пред очите си.

А без контакт това е невъзможно. Ако такъв няма, много трудно детето формира усещане за безопасност от околния свят. То може да израсне неспокойно и слабо.

И обратно, ако се даде възможност на майката и на детето да общуват в първите дни след раждането, последното израства уверено в себе си и е способно да обича.

Неговото отношение към майката през целия му живот ще бъде положително и взаимно, защото у майката в тези първи дни се формира майчински инстинкт.

Първият час от живота на детето и неговото влияние върху бъдещият живот

Това време от живота на бебето трябва да се състои от няколко фази, които са в строга последователност. Тези стадии не могат да се прескачат, тъй като няма да настъпи пълноценен импринтинг.

Ако раждането е естествено и в първия час бебето остане до нея, всички процеси на връзка между майката и детето протичат естествено, и не е нужно изкуствено да се регулират.