Фосфорът е микроелемент в човешкото тяло. Термините фосфор и фосфати в медицината се използват като синоними.

Фосфорът – това е основен вътреклетъчен анион, съдържащ се във всички клетки, като най-големи са запасите в зъбите и костите – 85% в комбинация с калций.

Фосфорът в организма е представен в 2 форми:

• Неорганичен – това соли на фосфора, определят се при изследване на кръв и урина;
• Органичен – в състава на органичните молекули на белтъци, мазнини и въглехидрати, нуклеинови киселини, фосфолипиди, разположени вътре в клетките, неговото ниво се определя опосредено.

Обмен на фосфор

Общото количество фосфор в тялото на човека се колебае от 600 до 800 грама – 19-26 мола, от тях 80% се намират в костната тъкан под формата на хидроксиапатит, останалото – вътре в клетките.

Минималното дневно потребление на фосфор с храната – 30 милимола/ 70 килограма телесна маса. Макар и човек средно да изяжда 2 пъти повече.

В червата се усвоява под формата на органичен фосфат. Калций, магнезий и алуминий с фосфор образуват неразтворими и неспособни за усвояване на веществата.

В кръвта фосфора се намира под формата на неорганичен – монохидрофосфат, дихидрофосфат в съотношение 4 към 1.

В бъбреците за денонощие се филтрират 150 милимола фосфор, обратно се реабсорбират 120 милимола. При усилена екскреция на фосфор с урината в бъбреците.

Фосфорът е един от основните микроелементи на организма, влизащ в състава на високоенергийни молекули – АТФ, креатинфосфат, белтъци от мембраната на клетките – фосфолипиди, специфични рецептори, нуклеинова – ДНК, РНК, хидроксиапатит на калций на костната тъкан и други органични и неорганични киселини.

Изследване на фосфор се назначава:

• Оценка на метаболизма на микроелементите, киселинно-алкално равновесие;
• Ранна диагностика на заболявания на паращитовидните жлези, на бъбреците, метаболитни разстройства, захарен диабет;
• При остеопороза;
• На всички болни на хемодиализа, в интензивните отделения, намиращи се на парентерално хранене, страдащи от хронични заболявания;
• При откриване на повишено ниво на калций в кръвта или в урината ;

Норма на фосфор в кръвта, милимол на литър

• Новородени 0-6 седмици – 1.36-2.58;
• Деца до 1 година – 1.29 – 2.26;
• От 1 до 15 години – 1.16-1.90;
• В зряла възраст /мъже и жени/ - 0.65 – 1.61;

Екскрецията на фосфор с урината е много колебливо и зависи от хранителния режим. Съществуват значителни денонощни колебания на екскреция на неорганичен фосфор с урината с максимални стойности следобед.

При стандартна диета изменения на екскрецията на фосфора могат да бъдат вследствие на патологични процеси в костната система и на бъбреците.

Норма на фосфор в урината, милимол на 24 часа

• Деца до 1 година – 2.1 – 10.4;
• От 1 година, включително и възрастни – мъже и жени – 16.0 до 64.0;

Няколко факта за фосфора

1. При някои състояния пониженото ниво на фосфор в кръвта е нормално, например – при заздравяване на фрактури, след изгаряния, при деца в период на активен растеж, след интравенозно въвеждане на разтвори с глюкоза;
2. Няма никакъв клиничен смисъл няма отделно да се провежда изследване на нивото на фосфатите, само с определяне на концентрацията на фосфор в кръвта;
3. Разшифроването на изследването на нивата на фосфора в кръвта и урината е възможно само комплексно с други микроелементи;
4. Анормално високите нива на фосфора в кръвта водят до увреждане на вътрешните органи, отлагането, отлагане в тях са солите на фосфор и на калций – калцификация;
5. Продължително високо ниво на фосфор в кръвта е свързано с повишена честота на сърдечно-съдови заболявания.