Дори най-съвременните протези позволяват само ограничен спектър от движения. Тяхната работа оставя у хората усещане, че имат нещо изкуствено и не е част от тялото.

Изкуствена ръка може да стане като истинска с нова технология

Учените изпитаха и създадоха система, която трябва да подобри функционалността на бионичните протези на ръце.

Докладът за новата технология, която позволява да се контролира работата на протезата на ръка с помощта на нервите, бе публикуван наскоро в рецензирано издание.

Разработена е протеза на длан, която се управлява с помощта на сигнали, които постъпват от нервите на човек, и може да се контролира всеки пръст. Реагира на „заповеди” на практика в реално време и притежава безпрецедентна точност на движенията.

Новата система улавя електрическите сигнали на нервите на ръцете и с тяхна помощ управлява протезата на дланта.

Основното предизвикателство е в това да се усили много слабия електрически импулс на нервите на човек.

Учените разделят нервите на по-тънки фрагменти и ги свързват към влакна от мускулната тъкан, които започват да действат като усилващи сигнала на нервните импулси.

Естествено движение на ръката – усилване на сигнала на нервите

Усиленият сигнал на нервите на човека се предава на малък компютър. Впоследствие програма за машинно самообучение интерпретира този сигнал и позволява естествено движение на ръката.

Разработена е технология, която дава контрол на движението на всеки пръст на протезата с използване на нерви на самия човек. Така е получена възможност за създаване на най-съвършения контрол на протеза, който светът е виждал.

Новата технология е успешно тествана на 4-ма души в рамките на 300 дни. Участниците в изследването успяват с помощта на протеза да повдигат малки кубчета и чаши, да свиват ръката в юмрук, да движат пръстите си едновременно.

Учените отбелязват, че технологията с времето ще стане по-компактна и безжична, няма да е необходимо да се използват проводници.

Разбира се, продължават и проучванията в областта на регенеративната медицина как да се възстанови, например, ампутирана ръка по естествен път, как да се стимулира тялото да я направи.