Описание

Посттравматично стресово разстройство /ПТСР/ представлява психическо или ментално състояние, което е предизвикано от преживяно или наблюдавано ужасяващо събитие.

Симптомите могат да се изразяват в постоянни ретроспекции, кошмари, пристъпи на силна тревожност, както и неподдаващи се контрол мисли за събитието.

Много хора, които преживяват травматични събития и срещат известно време сериозни затруднения да се справят с емоционалните последици, не развиват ПТСР – с течение на времето и подходящата грижа за себе си, те започват да се чувстват много по-добре.

Но ако симптомите се влошат или продължават да се проявяват с месеци или дори години и влошават качеството на живот на засегнатия човек, той най-вероятно има ПТСР.

Какви са симптомите?

Изявите на стресовото разстройство е възможно да започнат в период от около 3 месеца след травматичното събитие, но понякога не се появяват дори и година след него.

Тези симптоми предизвикват сериозни проблеми в социалните, работните и лични взаимоотношения.

Обикновено изявите на менталното състояние са разпределени в 4 групи: натрапчиви спомени, опит за игнориране, негативни изменения в начина на мислене и настроението или промени в емоционалните реакции.

Натрапчиви спомени – повтарящи се, нежелани смущаващи съзнателни представи за травматичното събитие; повторно изживяване на най-ужасяващия момент, у засегнатия се създава усещане, че събитието се е случило отново /ретроспекции/; предизвикващи страх и емоционално разстройство сънища; силен емоционален стрес или дори физиологични реакции например изпотяване, избиване на студена пот, побиване на тръпки при влизане в контакт с нещо, което напомня за случилото се нещастие;

Опит за игнориране – засегнатият се опитва по всякакъв начин да избягва да мисли или говори за травмиращото го събитие, а също и игнорира места, дейности или хора, които напомнят за него.

Негативни промени в мисленето и настроението – негативни усещания по отношение на собствената личност на засегнатия или на други хора; неспособност за изпитване на положителни емоции; усещане за състояние на емоционална безчувственост; липса на интерес към дейности, на които някога засегнатия е извършвал с удоволствие; безнадеждност за бъдещето; проблеми с паметта, дори и липса на спомен за важни детайли от травмиращото събитие; затруднено поддържане на близки отношения;

Промени в емоционалните реакции – раздразнителност, изблици на гняв или агресивно поведение; силно чувство за гняв или срам; самоунищожаващо поведение като например употреба на прекалено много алкохол или прекалено бързо шофиране; мъчително трудно концентриране; проблеми със съня; засегнатият лесно се стресира или плаши и винаги е нащрек за евентуална опасност.

Интензитет на изявите

Симптомите на психичното състояние могат да варират по интензитет с течение на времето и са по-силно изявени, когато засегнатият е подложен на по-силен стрес или когато се сблъсква с подобни събития на това, което е преживял.

Например когато види, че автомобилна катастрофа по телевизията, се връща отново към травмиращото събитие.

Лечение на посттравматично стресово разстройство

Лечението ще помогне на засегнатият да си възвърне усещане за контрол над собствения си живот. Основно се прилага психотерапия, но често се предписват и лекарства.

Няколко терапевтични метода се прилагат за лечение, с общото наименование събеседване, като използват много успешно при деца и зрели хора.

Медикаментите, които се предписват най-често са:

• Антидепресанти – спомагат за облекчаване на депресията и пристъпите на тревожност;

Празозин – ако симптомите се изразяват в безсъние или повтарящи се кошмари, доказано е че потиска и намалява честотата на поява на лошите съни