ПЕТ или позитронно-емисонна томография е високоточен, бърз и даващ максимално пълна информация.

Но само в големите български болници съществува такава възможност за диагностика, освен това методът не подходящ за всички пациенти, поради своята специфика.

За кого е показен този метод за диагностика и къде те се провеждат?

Какво е нужно да знаете за този вид образна диагностика ?

Позитронно-емисионната томография – това е един от най-иновационните диагностични методи, който позволява не само просто да се види вътрешността на организма и органите, а и да се определи как те функционират.

Основната задача на позитронно-емисионната томография е получаването на цветно изображение на специфичните химически процеси, които се осъществяват в областта на засегнатия орган на пациента.

Методът ПЕТ приложим като сериозни заболявания като онкологичните, неврологичните, психиатричните и кардиологичните.

Това сложно изследване се прилага за диагностика на тумори, на близки и отдалечени метастази, за контрол на ефективността на лечението на рак.

В кардиологията методът се използва преди процедурата аортно-коронарно шунтиране. В неврологията и психиатрията – при диагностика на множествена склероза и на болестта на Алцхаймер.

Специфика на ПЕТ е възможността за получаване на информация за нивото на обмяна на веществата в областта на клетките, а също благодарение на този диагностичен метод е възможно откриването на раковите образувания на най-ранните стадии.

При растежа на злокачествените образувания обменните химически процеси се изменят и съответно се изменя цветовата гама и нейната интензивност на изображенията.

Така методът ПЕТ позволява установяването на заболяванията в най-ранните техни стадии, когато все още с просто око не е възможно да бъдат видени никакви структурни изменения.

Предимства на провеждането на позитронно-емисионната томография

ПЕТ е с висока точност, достигаща 95%. Поради своята точност и сложност, дълбочина на изследването, то може да замени веднага няколко други диагностични метода – рентген, пункция, МРТ или ЯМР/ядрено-магнитен резонанс/ и КТ/компютърна томография/.

При провеждането на ПЕТ липсват болковите или неприятните усещания, не са наблюдавани нежелани реакции при пациентите, които са били подлагани на този метод на диагностика. Отделно от това има възможност за обхващането на всички органи и системи при провеждането на едно изследване.

Това позволява провеждането на диагностика в най-ранните стадии, а също и изключването на неефективни в дадения случай или незадължителни оперативни или медикаментозни методи на лечение. И затова позотронно-емисионната томография е практически безвредна.

Принцип на провеждане на изследването при ПЕТ

Въпреки че при изследването в тялото на пациента се въвежда радиоактивен препарат, провеждането на позитронно-емисионната томография е безопасно. Този препарат се произвежда по специфичен начин и се разпада на неактивни необлъчващи частици в рамките на около час след въвеждане в тялото.

Дозите на облъчването при провеждането на ПЕТ са сравними с тези при рентгеновото изследване и компютърната томография.

При ПЕТ се регистрира движението на кръвта в тъканите и до колко ефективно те използват глюкозата. В тялото на пациента се въвежда малко количество радиоактивна глюкоза, която попада в тъканите.

Препаратът излъчва специфични, невидими с просто око лъчи, които се регистрират от ПЕТ скенера и се предават като информация към компютър.

Процесорът на компютъра обработва тези данни, превръща ги в графика, от която се изгражда и изображението на екрана на монитора. Колкото по-добре тъканите са обхванати от препарата, толкова по-ярко ще бъде изображението.