Цинично недоверие се нарича убеждението в това, че действията на останалите хора се основават единствено на техните лични интереси. Резултатите от ново изследване показват, че хората, които имат постоянно цинично отношение към живота са изложени на много висок риск от развитие на слабоумие.

Екип от учени, начело с д-р Anna-Malia Tolppanen от университета на Източна Финландия, публикува резултатите от своето проучване в рецензираното американско списание „Neurology“.

От проведените по-рано изследвания се установи, че циничното отношение към живота предизвиква редица проблеми със здравето, включително и сърдечно-съдови заболявания. Взаимовръзката между цинизма и деменцията, тоест слабоумието, досега не е била проучвана.

Според Американската академия по неврология, деменцията не е специфично заболяване, а по-скоро термин, който определя цяла съвкупност от симптоми, дължащи се на различни аномалии в главния мозък.

При хората, страдащи от това клинично състояние, се засягат основно интелектуалните функции на мозъка и по този начин се възпрепятства извършването на обичайните ежедневни дейности.

Според различни оценки на световни здравни експерти през 2010 г. в глобален мащаб 35.6 милиона души страдат от слабоумие. Очаква се броят на заболелите да се удвоява на всеки 20 години.

За да проучат връзката между деменцията и цинизма, учените набрали група от 1449 души, чиято средна възраст била 71 години. На тези хора били проведени два вида изследвания – за ниво на интелекта и за степента на цинизма.

На участниците била поставена задачата да определят до каква степен са съгласни със следните твърдения:
• „Аз мисля, че повечето хора използват лъжи, за да постигнат целите си.“
• „Най-безопасно е да не се доверявам на никого.“
• „Повечето хора се опитват да получат изгода от несправедливостта, ако не успеят да открият друг начин как да се облагодетелстват.“

След като всеки от участниците преминал теста, учените ги разпределили в 3 групи: с ниска, средна и висока степен на цинично недоверие.

8 години по-късно тестът за ниво на интелектуалните способности бил повторен при 622 участника. При 46 от тях била идентифицирана деменция.

След корекция на факторите, които могат да повлияят на риска от слабоумие, като високо кръвно налягане, високо ниво на холестерола и тютюнопушенето – учените установили, че за най-цинично недоверчивите участници съществува 3 пъти по-голяма вероятност да развият деменция в сравнение с тези от първата група, тоест с най-ниска степен на цинично недоверие.

14 от 164 участници в групата с най-високо ниво на цинично недоверия развили деменция, а в група с най-ниско ниво слабоумие било установено при само 9 от общо 212 доброволци.

Коментирайки получените резултати, авторите отбелязват:

„Тези данни са допълнително доказателство за това, че личностните качества и мирогледа на хората могат да окажа съществено влияние върху тяхното здраве. Цинизмът е рисков фактор, който може да бъде контролиран, тоест човек сам е в състояние да го овладее.“

Сред задачите на изследването била и да се изясни, причина ли е циничното недоверие за преждевременна смърт, но след корекция на такива рискови фактори като социално-икономически статус, тютюнопушене и общо здравословно състояние, тази взаимовръзка не е била потвърдена.