Днес активно се разработва технология за лечение на диабет тип 1. Изследователите виждат възможност във възстановяването на разрушените бета клетки, които образуват инсулин.

Специалисти от Центъра по диабет в САЩ предлагат друг подход – те смятат, че най-добре изобщо да не се стига до разрушаване на бета клетки, а диабетът да се предотвратява още в самото начало.

С делене на бета-клетки може да се счупи автоимунната реакция

Учените вземат под внимание автоимунната природа на заболяването и самият факт на нападение на бета клетките от имунитета.

Изследователите доказаха, че ако се увеличи пролиферацията, тоест деленето на клетките, които образуват инсулин пред начало на агресията на имунните клетки, то по необяснима причина диабетът спира, както се казва още в зародиш.

Това удивително откритие е нееднократно проверено в лаборатория.

Всеки път било интересно да се наблюдава как своевременното стимулиране на репликация на бета-клетките е довело до изменение на имунния профил, който специфично предпазвал целевите бета клетки.

Изследванията били извършени на 2 миши модела, с предразположение към диабет. Един от тях представлявал модел на генното инженерство, програмиран за увеличаване на растежа на бета клетките веднага след раждането.

Вторият модел в ранна възраст бил обработен с агент, който увеличава пролиферацията на бета клетките.

Когато изследователите трансплантирали клетки, които образуват инсулин, от други животни и мишки, то те дълго време били под защита от автоимунна реакция.

Дори в много чувствителния към диабет миши модел при стимулиране на деленето на бета-клетките 99% от животните доживели до старост, което било доста необичайно.

Перспективи за клинични изследвания

Бързото „превключване” на бета-клетките „чупело” автоимунната реакция, характерна за диабет тип 1. Точният механизъм на това явление и участващите в него белтъци предстоят да бъдат проучени допълнителни.

Веднага щом използването на делене на бета-клетки като профилактична мярка стане по-ясно, учените ще пристъпят към изследвания върху хора и клинични изпитвания.

Това ще даде шанс на диабетиците, които са на доживотен инсулин или поне докато не напредне достатъчно медицината, че да може да стане възможно пълно излекуване и справяне с автоимунните реакции.