Кърменето се счита за много полезно за здравето на майката и на детето. Кърмата снабдява организма на бебето с необходимите му хранителни вещества и чрез кърменето майката се предпазва от рак на млечната жлеза и на яйчниците.

Но ново изследване показва, че жените с диагноза захарен диабет, открит преди бременността или по време на нея, по-рядко кърмят своите деца в сравнение с жените без диабет.

Изследователска група от САЩ, под ръководството на Dr. Oza-Frank неотдавна публикува своите заключения в списанието Public Health Nutrition.

Резултатите от предходни изследвания показват, че децата, родени от жени, имащи диабет по време на бременността /познат и като гестационен диабет/, са по-предразположени към развитие на хипогликемия /ниско ниво на кръвната захар/ веднага след раждането, а също и към захарен диабет тип 2 или затлъстяване в зряла възраст. Въпреки това кърменето значително понижава тези рискове.

Групата американски учени си поставила за цел да си изясни какво влияние гестационния диабет и диабетът, развил се преди бременността, оказва на успешността на кърменето и на периода на неговата продължителност.

В своето изследване учените анализирали данните от Pregnancy Risk Assessment Monitoring Program (PRAMS), проект на Американските центрове за контрол и превенция на заболяванията /CDC/ в периода 2009-2011 г. И в резултат стигнали до заключението, че сред жените, страдащи от захарен диабет, открит преди бременността или по време на нея, се отбелязва значително понижаване на честотата на случаите на успешно кърмене.

В изследването били включени почти 73 хиляди жени, от които 8.8% имали гестационен захарен диабет, и 1.7% били с диабет тип 2 от преди бременността.

За да се изключи влиянието на други фактори върху диабета, учените съставили списък от 16 променливи величини такива като възраст на майката, среден доход и етническа принадлежност.

Те установили, че жените, страдащи от захарен диабет пробвали да започнат да кърмят толкова често, колкото и здравите. Но майките с диабет по-често прекъсвали кърменето до 2-рия месец на детето в сравнение с жените, не страдащи от това заболяване.

Жените, имащи диабет преди бременността, по-късно по-рядко опитвали отново да започнат да кърмят в сравнение с тези, които са страдали от гестационен диабет и жените в добро здравословно състояние.

Но при наличие на лактация, страдащите от диабет от преди бременността, кърмили също толкова дълго, колкото и жените с гестационен диабет.

Коментирайки заключенията на група учени доктор Oza-Frank отбелязва:

„Ние установихме, че жените с диабет от преди бременността много по-рядко започвали да кърмят бебетата си или ако го правели, то кърменето било с много по-кратка продължителност.

Но и жените с гестационен диабет – също кърмели децата си много по-рядко и много по-кратко от здравите майки.

Това изследване показва, че жените с диабет от преди бременността се нуждаят от допълнителна подкрепа, когато вече започнат да кърмят.“

Според изследователите, 30% от жените със захарен диабет от преди бременността съобщават, че на тяхното решение да прекратят кърменето пряко влияние оказало наличието при тях на диагноза захарен диабет, поради страх, че могат да навредят на детето си.

Много от жените със захарен диабет казали, че просто не желаят да кърмят или защото подозират, че няма да имат достатъчно кърма, въпреки това тези причини за прекратяване на кърменето били популярни и сред здравите жени.