Бактериалният биофилм представлява тънък и плътен слой от струпвания на бактерии. Образува се в някои рани, сред които изгаряния и постоперативни шевове, а също в местата на поставяне на катетър.

Слаб ток може да унищожи бактериален филм

Наличието на биофилм води до много постоперативни усложнения. Бактериите, които образуват такъв, използват своите електрически полета за връзка един с друг.

Това от една страна ги прави по-устойчиви към антибактериално лечение, а от друга страна, този факт подсказва на учените как да победят образуваното бактериално покритие.

Изследователи от Университета на щата Индиана установили, че слабото електрическо поле разрушава бактериалното покритие и за първи път изучават метода на премахване на биофилм с „електрически превръзки”.

Превръзката WED с нанесени на тъканта Ag и Zn генерира 1 волт електричество при контакт с течностите на организма, сред които и раневата течност или кръв.

Това леко електрическо напрежение, с което се въздейства е абсолютно безопасно за човека, но унищожава бактериалния биофилм.

WED-превръзките са тествани на свине с цел предотвратяване образуване на бактериално покритие в раната – 2 часа след нараняване, и разрушаване на вече съществуващия биофилм – 7 дни след нараняването.

Раните са обработвани с плацебо-превръзка или с WED 2 пъти седмично в рамките на 56 дни. Антибиотици не са използвали.

Превръзки с ток разрушават бактериите в раните

С използване на сканиращ електронен микроскоп се установява, че WED превръзките биха могли както да предотвратят, така и да разрушат натрупаните в раната бактерии.

Използването на превръзки с ток осигурило функционално затваряне на раната, възстановила се бариерна функция на кожата, а също бил отслабен индуцирания биофилм с експресията на възпалителните белтъци на цитокините.

Според учените, това откритие може да внесе съществени изменения в практиката на лечение при бактериални инфекции, устойчиви на антибиотици.

Електрическите превръзки могат да предотвратят образуването на нови инфекции, при които бактериите образуват биофилм.

Понастоящем екипът от учените продължава проучванията как превръзката със слабо електрическо напрежение влияе на възстановяването при кожни изгаряния, при които също има голямо вероятност от вторична бактериална инфекция.