Растящият детски организъм има нужда от голямо количество хранителни вещества, затова здравото дете не се оплаква от липса на апетит.

Но понякога честото и неконтролируемо хранене може да се превърне в проблем и да се отрази неблагоприятно на здравето.

Освен това този проблем може да има неблагоприятни последствия в бъдеще, когато детето порасне.

Затова когато забележат неумерен апетит на детето, родителите трябва да вземат всички мерки, за да помогнат за справяне с възникналия проблем.

Причини за преяждане, негативно влияещо на детското здраве

Доколкото преяждането се отразява неблагоприятно на здравето, първо трябва да се установи причината за това отклонение в поведението на детето и да се положат усилия за поправяне.

Педиатрите и детските психолози на основата на всички практически наблюдения определят причините, които водят до това нарушение на храненето на детето, какъвто е неумереният апетит:

Чувство за самота

Храната стимулира отделянето на специфични хормони, положително влияещи на психоемоционалното състояние.

Децата, които страдат от липсата на внимание на родителите, често изпитват недостиг на любов, чувство на самота и нещастие.

А това е колосален стрес за несформираната детска психика. Затова детето, попадайки в такава ситуация, се стреми да неутрализира негативните последствия по най-простия и достъпен начин – с помощта на честа употреба на храна.

Скука

Децата, които няма с какво да се захванат, ядат по-често и повече.

Техният организъм възприема храната не като процес на насищане, а като активна дейност.

Затова родителите за опазване здравето на децата задължително трябва да организират свободното им време, като ги записват на различни кръжоци, а също и с обучение сами да се занимават със себе си.

Неправилно отношение на родителите към храненето на детето

Често майки и баби сами предизвикват проблема с преяждането при децата, като се стремят да нахранят детето от малко с голямо количество храна, като смятат, че пухкавите бузи са признак на здраве.

Но всъщност това отношение на възрастните към културата на хранене води до влошаване на детското здраве и риск от затлъстяване в бъдеще.

Липса на култура на хранене в семейството

Много често в семейството калоричното хранене се смята за главна ценност и признак на благополучие.

Неспазването на принципите на правилното хранене на родителите в повечето случаи води до формиране на нездраво отношение към храната при децата.

Там, където липсва култура на храненето и здравото отношение към храната, често всички членове на семейството са с наднормени килограми. Навикът постоянно да се дъвче нещо се прехвърля от деца на възрастни.

Съвети на родители на деца, склонни към преяждане

При определяне на причините за неумерен апетит, родителите трябва да вземат всички мерки за тяхното отстраняване. За тази цел могат да се използват следните препоръки на опитни педиатри, диетолози и психолози:

  • Да се обърне внимание на психоемоционалното здраве на децата и по възможност да се взема максимално участие в живота на детето. Това означава, че е необходимо да се стараем да си освободим време, за да го прекараме заедно. Да бъдем внимателни към неговото състояние, да вникваме в проблемите и да подобрим качеството на общуването. В такива условия децата няма да се чувстват самотни, и организмът няма да се използва като източник на радост и щастие;
  • Организирането на активния и наситен живот на детето, да му намерим занимание, което му харесва;