За жалост, аутизмът започва да се разпространява все повече и повече в наши дни и да оказва огромно влияние върху целия свят. Причината или причините за неговата са проява все още не са известни на човечеството със сигурност, въпреки че има направени огромен брой предположения – обвинявани са множеството ваксини, които се бият на детето още при раждането, различните хранителни продукти, наследствеността и какви ли не още неща.

Кое обаче е истинската причина все още не е научно установена.

Аутизмът се изразява по много различни начини и се отразява обаче не само на самото дете, но и на цялото му семейство и всички, които живеят с него по страшно много различни начини.

1. По-малко пари

Аутизмът излиза скъпо. Въпреки че това може да прозвучи на пръв поглед изключително нечувствително и сякаш сме лишени от емоции, защото парите принципно са си идградили един негативен образ в човешкия ни живот, който задължително сякаш трябва да бъде свързан с пошлост, това е факт, чието пренебрегване може да ни излезе скъпо.

Парите са средство, обаче, за един сносен и пълноценен живот, и тяхното присъствие не може в никакъв случай да бъде игнорирано, камо ли при подобни ситуации.

Аутизмът иска пари и това е истината. Иска пари за лекарства, иска пари за лекари, за  специални частни детски градини, за специални частни училища за деца с увреждания, за специални диетични храни, напитки и т.н.

Поради тази причина често, ако семейството няма особено големи възможности, е принудено да се лишава от страшно много любими или дори понякога жизненоважни деца, за да осигури отглеждането на едно дете аутист. Техните нужди понякога силно се различават от нуждите на нормалните хора – може да имат нужда от по-големи количества храна и др. неща, което също да окаже влияние върху материалното състояние на цялото семейство.

2. По-малко време

Детето аутист изисква времето на своите най-вече родители, но и на всичките си роднини. То има специални нужди, които не могат да бъдат задоволени ей-така. То изисква повече внимание и винаги ще изисква повече внимание, а в някои по-тежки случаи – цял живот ще трябва да бъде наблюдавано, защото може дори да представлява опасност за околните.

Такива са случаите, при които децата проявяват агресия към другите хора. На тях не може да им се обясни винаги, че нещо което правят е лошо и не бива да се прави, защото техният мозък не разбира, на него все едно му се говори на чужд език.

Следователно те няма как да проумеят, че не бива да крещят всеки път, когато нещо не им хареса, и че не бива да удрят и да бият останалите хора, ако имат склонност към такива прояви – те не знаят какво означава да нараниш и че това е нещо, което е лошо.

Също така, се оказва че те често не знаят какво е добро и какво е лошо за тях – те не знаят, че не трябва да ядат батерии, например. Те не знаят, че трябва да ходят до тоалетна на специално обособени за тях места. И много такива деца не могат да бъдат научени, защото не може да им бъде обяснено на чисто физическо и псхическо ниво – просто мозъкът им не го осъзнава.

Детето аутист, дори обичано от своите родители, може да се окаже това, което дърпа семейството към разпад.

То не е виновно, но изследванията показват, че такива са фактите и че все повече такива деца се раждат и ще продължават да се раждат.